DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 78     <-- 78 -->        PDF

u Gorskom kotaru u širem masivu Risnjaka i hrvatskog Snježnika. Brojno


stanje cijeni joj se ovdje na oko 95 grla (gospodarski kapacitet 350


grla), a godišnje se stiče 5—8 grla. Uvjerljiv dokaz da i lovačka društva, koja


gospodare odgovarajućim divokozjim staništima, mogu postići izuzetne uspje


he u naseljavanju divljači pruža naseljavanje divokoze na Biokovo Lovačkog


društva »Divokoza« Makarske. Na tom masivu danas obitava najjača kolo


nija divokoza u zemlji a broji preko tisuću grla.


Republički zavod za zaštitu prirode i Šumsko gospodarstvo Senj (danas
u sastavu Goransko-primorskog šumskog gospodarstva Delnice) prišli su godine
1973. akciji reintrodukcije divokoza na Sjeverni Velebit. Ispustivši u dva
navrata 15 divokoza iz Prenja i Kamniške Bistrice njihov se danas cijeni
na oko 50 grla. Da bi se kolonija novonaseljenih divokoza stabilizirala potrebna
su još dodatna napućivanja, ali je problem nabavke žive divljači. Treba
međutim istaći da je od vremena uspješne reintrodukcije risa u Sloveniji i
Hrvatsku primjetno nazadovanje fonda divokoza.


Divlja svinja. Uz jelena običnog i medvjeda mrkog divlja svinja je
treći član »crne trojke« za koju je zakonodavac, zbog velikih šteta koje čine
poljoprivredi i šumarstvu, morao odrediti posebna područja u kojima se
smiju držati i uzgajati. Ali i pored toga ova je divljač ne samo zadržala dosadašnja
područja rasprostranjenosti nego je i uspješno zaposjela nove prostore
(Dalmacije, Istra). Usporedo s time povećao se i fond crne divljači, Godine
1983. brojnost divljih svinja iznosila je 8000 grla, godine 1983. — 10000.
a 1985. — 11000 ili 73% gospodarskog kapaciteta. Godine 1983. ukupno je
ustrijeljeno 3451 komada divljih svinja.


Gospodarenje s ovom divljači se u 60% lovišta provodi ekstenzivnim
načinom a u 40% intezivnim u okviru ograđenih uzgajališta divljači (Belje,
Karađorđevo, Spačva, Kutjelo, Garešnica, Radinje, Hrvatska Dubica, Petrova
gora, Đurđenica i dr.), s tendencijom daljnje izgradnje novih obora.


Medvjed mrki. U prošlosti je ova krupna zvijer do te mjere zatirana
da je zamalo i Hrvatska ostala bez medvjeda. Osobito je bio poguban lov na
medvjeda u brlogu i trovanjem. Zbog šteta koje je pričinjao narodnom gospodarstvu
ulov medvjeda se stimulirao novčanim nagradama.


Gospodarenje medvjedom danas je gotovo isključivo u nadležnosti šumarskih
organizacija. Lovi se dočekom na visokoj čeki uz postavljenu meku
i redovno se prihranjuje. Brojno stanje cijeni se na oko 400 grla, a
godišnji ulov varira od 20 do 45 grla. Gorski kotari i Lika rijetka su područja
naše zemlje u kojima je medvjed postao onoliko brojan koliko omogućuju
prirodni uvjeti.


Od nedavna populacija medveda istražuje se primjenom biotelemetrije.
To je bio povod da je u Nacionalnom parku Plitvička jezera ožujka 1986.
održana 7. međunarodna konferencija o istraživanju i gospodarenju medvjedima.


Od krupnih predatora, uz medvjeda i vuka, od godine 1974. Hrvatska
je obogaćena za još jednu životinjsku vrstu. Riječ je o risu, koji je godine
1973. ispušten u SR Sloveniji, odakle je spomenutom migracijom proširio areal
rasprostrajenosti u Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Liku. Brojno stanje
mu se cijeni na oko 85 grla. Na osnovu posebnih dozvola Republičkog zayoda
za zaštitu prirode SR Hrvatske tu je do sada ustrijeljeno ili na druge načine
stečeno preko 50 riseva.