DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 76     <-- 76 -->        PDF

rasprostranjenosti i rezultate gospodarenja samo za one krupne i sitne vrste
divljači koje su za lovno gospodarstvo i lovni turizam od posebnog značenja.


Srna. Najrasprostranjenija je, najbrojnija i najlovljenija krupna divljač. Uz
izuzetak nekih otoka gotovo da nema lovišta u kojem se ne vodi kao stalna
divljač. Činjenica je međutim da se nakon sloma fonda za jake i nježne zime
1961/62, naglašenog krivolovstva i postojanja krupnih predatora (u brđskoplaninskom
području) ne može uspješno kvantitativno oporaviti, usprkos
činjenice da vidno proširuju areal obitavanja. Određeni stupanj stagnacije
prisutan je i u kvaliteti trofeja. Od godine 1959, kad su u Tounjskom Krpelu
(Ogulin) stečeni kapitalni rogovi srnjaka (183, 15 točaka), našeg kratkotranjog
prvaka svijeta i (do 1981.) prvaka Jugoslavije, nije do danas ustrijeljen ni
jedan trofejno jači srnjak.


Visina fonda srna u Hrvatskoj u 1985. godini iznosila je 58000 grla ili
približno 68% gospodarskog kapaciteta lovišta. Najzastupljenija je u bjelovarskoj
i slavonsko-baranjskoj regiji (po 23´% ukupnog fonda) a najmanje je ima
u ličkoj i banijskoj regiji. Najgore stanje srna je u Dalmaciji gdje obitava
niti 0,5% ukupnog fonda srna Hrvaste.


Godišni ulov srna se kreće od 9 do 11 tisuća grla.


Jelen obični. Izvorna je vrsta i najimpozantniji dvopapkar preživač naših
šuma. Ritski soj ovog jelena stani nizinske poplavne šume uz naše velike
rijeke, a krški ili gorski soj Gorski kotar i neke dijelove Like i Hrvatskog
primorja. Općenito rašireno mišljenje da je u prošlosti bilo mnogo više divljači
nego danas upravo opovrgava ova vrsta. Dok mu se pedesetih godina
brojno stanje cijenilo na oko 250 grla, danas tri i pol desetljeća kasnije ono
se ocjenjuje na 12500 grla ili 65% gospodarskog kapaciteta. Daleko najzastuppljeniji
je u slavonsko-baranjskoj regiji, gdje mu se brojnost ocjenjuje na
7200 grla ili 65´% ukupnog fonda jelena. Prostrano područje Banije, Kordunna
i većeg dijela Like, premda prikladno za uzgoj ove krupne trofejne divljači,
gotovo je prazno.


Usporedo s povećanjem broja povećavao se i odstrel jelena. Prvi pojedinačni
odstreli uslijedili su godine 1948. nakon prestanka važenja odluke o
zabrani odstrela srneće i jelenske divljači koja je još krajem 1944. godine
inicirana Naredbom Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije.
Brojnost populacije jelena u pojedinim regijama omogućava danas značajne
ali još uvijek ni izdaleka optimalne lovno-turističke zahvate. Prema statističkim
podacima u 1983. godini ukupno je u Hrvatskoj ustrijeljeno 3110 jelena,
koliko ih je stečeno i u SR Sloveniji na dvostruko manjoj površini.


Jelen lopatar. Od ukupno 1400 grla koliko ih ima u Hrvatskoj (podatak
za 1983), osim u slobodnim lovištima (Kunjevci kraj Vinkovaca, Pajzoš kraj
Iloka, Brioni i dr.) glavnina ih se uzgaja u određenim uzgajalištima, čiji broj
iz godine u godinu raste. Snažna kolonija od oko 220 grla obitava na južnom
dijelu otoka Cresa (lovište Punta Križa), a u osnivanju je kolonija lopatara


— uz muflone i divlje svinje — i na sjevernom dijelu otoka (lovište Tramontana).
Muflon. Za zada ova vrsta obitava u više ograđenih i slobodnih lovišta,
a brojnost joj se ocjenjuje na 700—800 grla ili 20% mogućeg gospodarskog
kapaciteta. U odnosu na regionalnu zastupljenost najbrojniji je u osječkoj