DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 74     <-- 74 -->        PDF

U prvom poslijeratnom razdoblju bilo je osnovano 30 područnih takozvanih
državno-uzgojnih lovišta koja su zauzimala površinu od oko 880 tisuća
hektara ili 22´% cjelokupnog područja Republike, a kojima su pretežno gospodarile
šumarske organizacije. Danas organizacije udruženog rada gospodare
sa oko 12% lovnih površina, a lovačka društva sa 88%. Međutim i pored
toga u lovištima organizacija udruženog rada ima 30% vrijednosti ukupnog
fonda divljači, iz čega proizlazi da su u tim lovištima fondovi divljači osjetno
bolje popunjeni i da su te organizacije nosioci intenzivnog privređivanja u
lovstvu. Prema podacima za 1983. godinu od ukupno 12000 jelena običnih u
Republici u lovištima radnih organizacija ukupni fond je iznosio 7273 grla
ili 60% a u lovištima lovačkih društava 4727 ili 40%. Od ukupnog fonda
jelena lopatara (1400 grla) u lovištima lovačkih društava nalazi se samo 213
(15%), medvjeda mrkog (400 grla) 167 (41°/o) itd. Sve je to pridonijelo da se
radi bržeg i intenzivnijeg razvoja lovstva kao privredne grane smjera u narednom
razdoblju prići povećanju lovnih površina organizacija udruženog
rada.


Od specijaliziranih lovnogospodarskih organizacija u nas treba istaći Lovno-
šumsko gospodarstva »Jelen« Bilje koje se, gospodareći sa oko 40 tisuća
hektara nizinskih lovišta sa izuzetnim fondom kvalitete jelenske divljači,
visokostručnim kadrovima, lovno-znanstvenom djelatnošću i vlastitim pogonima
za uzgoj divljači smatra jednim od najrazvijenijih u zemlji i Evropi.
Uz izuzetak Goransko-primorskog šumskog gospodarstva Delnice, koje gospodari
sa 11 lovišta ukupne površine 150 tisuća hektara, većina ostalih novo
ustanovljenih gospodarstava u Republici ili je izgubila lovišta ili gospodare
sa manjim lovnim površinama, a lovstvo (čiji su gubici u pravilu pokrivaju
prelijevanjem dohotka iz iskorišćivanja šuma) je sporedna djelatnosti.


Lovačka društva su društvene organizacije koje, kako je to naprijed istaknuto,
gospodare s daleko najvećim brojem lovišta. Od prijeratnih članova,
nakon Oslobođenja, u Hrvatskoj je bilo registrirano oko 6000 lovaca, da bi
već 1947. taj broj porastao na 16000, a deset godina kasnije na 25000 lovaca.


Danas Lovački savez Hrvatske udružuje sve saveze lovačkih društava općina
s 525 registriranih lovačkih društava i 71600 lovaca. U odnosu na ukupnu
lovnu površinu gospodarenih lovišta proizlazi da u prosjeku po jednom
lovcu dolazi 64 ha lovnih površina što bi bilo zadovljavajuće kad bi članovi
društava bili jednakomjerni raspoređeni na tim površinama. Najveći pritisak
lovaca za učlanjenjem u lovačka društva prisutan je oko većih urbanih cjelina,
u gusto naseljenim regijama, ali i na lovačke organizacije koje dobro
gospodare i koje imadu bogata lovišta s divljači. Po broju lovaca najbrojnija
je dalmatinska regija, gdje je godine 1983. djelovao 16261 lovac. Slijedi
s^vonsko-baranjska regija (12277 lovaca), zagrebačka (10509), Riječka (10143)
itd. Da bi se slobodila većeg priliva novih članova pojedina se društva ograđuju
i zatvaraju visokim upisninama, limitiranjem broja lovaca (numerus
clausus), neprimanjem u svoje redove lovaca nastanjenih izvan područja koje
pokriva lovište i dr.


Lovcem može postati svaki punoljetni građanin SFRJ koji je, nakon
stažiranja od dvije godine, položio lovački ispit.


Lovci u lovačkim društvima neposredno učestvuju u izvršavanju svih
propisanih zadatka iz lovnogospodarske osnove i godišnjeg plana gospodarenja


352