DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 71     <-- 71 -->        PDF

UDK 631.9 (497.13) »31« Sum. list CX (1986) 349


LOVSTVO SR HRVATSKE


Alojzije FRKOVIC*


POVIJESNI RAZVITAK


Na prostoru današnje SR Hrvatske otkriveni su na više mjesta tragovi
paleolitičkog čovjeka, koji si je osnovna sredstva za život pribavljao lovom.
To vrijedi i za kasnije narode, ilirska plemena Liburna i Japoda, Rimljane
i Langobarde, koji su živjeli i izumrli na našem tlu, a kojima je divljač vjekovima
davala meso i kože. U obrani svojih njiva i stoke naši preci su bili
neprestance u ratu s divljim životinjama. Toljaga, luk, pračka, sjekira i lovački
nož bili su im oružje a čopor na pol divljih s vucima križanih pasa vrsni
pomoćnici u lovu.


Prostrana, rijetko naseljena područja u prošlosti pružala su divljači neograničeni
životni prostor. Uz, do danas očuvane, jelene, srne i divokoze od
divljih dvopapkara preživača živjeli su tu zubri, turi i losevi.


U Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji nekad se slobodno lovilo, kao što se
slobodno pašarilo, žirilo i drvarilo. Promjene u vlasničkim odnosima imale su
odraz i na pravo lova, odnosno status divljači. U vrijeme feudalizma lov je
postao privilegij veleposjednika. Pravo lova i pravo na divljač dijelilo je sudbinu
prava na zemljište. Po ovom dominalnom sistemu podanici ne samo da
nisu smjeli više loviti nego im je bilo zabranjeno tjerati divljač sa svojih
njiva kao i ograđivati svoja imanja. Tako je bilo do 16. stoljeća.


Daljnjim razvojem društva, a usporedo s reguliranjem drugih djelatnosti,
pravo lova prestalo je biti privilegij zemljoposjednika; ono je postalo pravo
vlastodršca, kralja i plemića. Ovakav regalni sistem potvrđen je dekretom
kralja Vladislava 1504. godine, po kojemu je lov na jelena i ostalu plemenitu,
divljač dozvoljen samo plemićima. Za razliku od ostalih krajeva Hrvatske
u Dalmaciji se moglo slobodno loviti i u svako doba sve do 1832. godine, kad
je sloboda lova bila ograničena vremenom i načinom lovljenja.


S revolucionarnim previranjima sredinom 19. stoljeća pali su posljednji
feudalni privilegiji. Seljaci i kmetovi u Hrvatskoj i Slavoniji lišeni svih prava,
a pod teretom šteta od divljači i davanja »danka« vlastelama kod izvršavanja
lova, krvavo su se bunili u obrani »starih pravica«, osobito prava na lov.
Na svjetlo dana izvađene su do tada pomno skrivane puške. Seljak i kmet
nije više mario za lov na grabežljivce. Strijeljala se divljač koja je davala
meso i trofeju.


Ovom naglom i nekontroliranom slobodom lova mnoga »divljač u uščuvanih
lovištih bila je po seljacih utamanjena, a od tada su i jeleni u mnogih


* Alojzije Frković, dipl. inž. šum., Goransko-primorsko šumsko gospodarstvo
Delnice.