DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 65     <-- 65 -->        PDF

štiti šuma od požara na području krša, jer se sredstva najvećim dijelom (58%)
namjenjuju za protupožarnu zaštitu šuma, a manjim dijelom (15%) za ostale
radove.


Dosadašnjoj primjenom Zakona o šumama u pogledu financiranja šumarstva
na kršu možemo biti zadovoljni, ali se dugogodišnja stagnacija) povezana
s mnogobrojnim nagomilanim problemima ne može tako brzo prevladati, pa
ćemo ih kratko i opisati. Za njihovo ostvarenje bit će potreban duži vremenski
period, pa bi najbolje odgovarao skupni termin koji bi se obradio pod
nazivom »budućnost krša«.


DANAŠNJA PROBLEMATIKA ZA BUDUĆNOST KRŠA*


Najprije da se dotaknemo važećeg Zakona o šumama i primjene svih
njegovih odredbi. U momentu konstituiranja osnovnih organizacija šumarstva
krajem 1984. god. za gospodarenje dalmatinskog šumskokrškog područja osnovana
je samo jedna osnovna organizacija šumarstva bez OOUR-a što je u
skladu sa zakonskim odredbama, dok Istarsko-primorsko-ličkim šumskokrškim
područjem gospodare tri osnovne organizacije šumarstva, iako po Zakonu


o šumama jednom području može gospodariti samo jedna osnovna organizacija
šumarstva. Ovu neprincipijelnost potrebno je što prije ispraviti. Nadalje
treba što prije provesti široku društvenu akciju oko potpisivanja SAS-a o
udruživanju sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma na šumskokrškim
područjima kako bi se samoupravno dogovarao program radova, ali
i omogućilo povećanje sredstava, ovisno o obujmu poslova. Oko vrlo važnog
posla prijenosa prava korištenja šuma i šumskih zemljišta na osnovne organizacije
šumarstva dosada je malo učinjeno zbog sporosti, a najčešće i namjernog
odugovlačenja općinskih službi na ovoj provedbi. Poslovi na izradi
prvih programa za gospodarenje šumama šumskokrških područja su u izradi,
pa ćemo tako dobiti okvirne podatke o cijelom kršu. Međutim, predstoje daljnji
poslovi na uređivanju šuma i na izradi detaljnih programa unutar užih
područja krša. Povezano s tim potrebno je obaviti radove na utvrđivanju
ekološko gospodarskih tipova za šumskokrška područja. Da bi se poslovi na
uređivanju šuma mogli obavljati, neophodno je ekipirati službe uređivanja
šuma na terenu. Sve navedene zadatke propisuje Zakon o šumama, pa ih
treba i što prije provesti.
Ostvarenje povećanih radova na kršu neće se moći ostvariti bez zapošljavanja
novih stručnih radnika svih profila, bolje nutrašnje organiziranosti sadašnjih
organizacija koji gospodare šumama krša, aktiviranja područnih sjemenskih
objekata, osnivanja suvremenih rasadnika, dobre zaštite šume od
štetnika i bolesti, uvođenje mehanizacije, poboljšanja tehnoloških postupaka
proizvodnje celuloze iz borova drva (zbog visokog postotka smole), nabavke
suvremene opreme i razradom operativnih planova protupožarne zaštite
na svim razinama od mjesne zajednice do područja, uske suradnje sa svim
društvenopolitičkim ustanovama i koordiniranja sa znanstvenim i stručnim
institucijama.


*) Ovo poglavlje samostalan je tekst V. Ivančevića, a poglavlja »O znanstveno-
istraživačkom radu« i »Zaključna razmatranja« O. Piškorića.


342