DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 64     <-- 64 -->        PDF

obuhvatio 85 sudionika: četiri od strane Republike, 39 skupština općina i 42
organizacije koje gospodare šumama i šumskim zemljištima na području krša.
Uz početne teškoće Dogovor je ipak stekao »pravo građanstva« tako da je
ostao u primjeni do današnjih dana. U proteklom razdoblju prosječno su se
prema Dogovoru godišnje izvodili slijedeći radovi: pošumljavanje 1200 ha,
uređivanje šuma 22.000 ha. zaštita šume od bolesti i štetnika 3.100 ha i protupožarna
zaštita (radovi njege u svrhu djelotvornije zaštite šuma od požara)


17.000 ha. Osim toga dio sredstava se usmjeravao za nabavku protupožarne
opreme, za čuvarsku. dodatnu opažačko-dojavnu i stručnu službu. Za ostvarenje
navedenih radova prosječno se godišnje osiguravalo 210.000.000 din.,
dok su planirana sredstva za 1986. godinu iznose 500,000.000 din.
Iako financiranje šumarstva na kršu primjenom Dogovora nije do kraja
razriješeno, ipak su rezultati za proteklo šestgodišnje razdoblje očevidni. Ako
tome dodamo još i sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma na kršu
koja su počela pritjecati primjenom novog Zakona o šumama od 1. I. 1985.
god., tada možemo konstatirati da su više-manje stvoreni solidni uvjeti za
nesmetani rad šumarstva na kršu. Mada kod primjene novog Zakona o šumama
svi sudionici (cijela privreda s područja krša) nisu potpisali SAS o
udruživanju sredstava za ostvarivanje programa proširene biološke reprodukcije
šuma na šumskokrškim područjima, ipak izdvajaju o.l% iz dohotka na
temelju automatizma primjene tog Zakona. Tako je propust Zakona iz 1977.
god. ovom prilikom ispravljen, ali se svakako može postaviti pitanje da li
su izdvojena sredstva (0.1% iz dohotka) zaista i dostatna za ostvarenje programa.
Da su kojim slučajem SAS-ovi potpisani, postojala bi realna mogućnost
izdvajanja viših stopa na temelju ponuđenog programa o kojem bi se
izjašnjavali sudionici uzimajući u obzir prvenstveno svoje interese.


Teško je ostvarivo da će se SAS-ovi uopće potpisati radi nekoordinirane
akcije na šumskokrškim područjima i velikog broja sudionika (1000 samo
na području ZO Rijeka), pa se do tada sredstva sa računa SlZ-a šumarstva
SRH i zakonske stope (0.1% iz dohotka) očito neće moći mijenjati.


Ilustracije radi u prošloj godini iz ovih sredstava obavljeni su na kršu
sljedeći radovi: pošumljavanje 1400 ha, njega i čišćenje 400 ha, prorede
300 ha. i uspostavljanje šumskog reda 100 ha. Osim toga obavljeni su manji
radovi na uređivanju šuma, izradi i održavanju protupožarnih prosjeka, dok
su znatna sredstva utrošena za nabavku opreme u svrhu djelotvornije zaštite
šume od požara, kao i za čuvarsku službu. Za sve je utrošeno ukupno


443.000.000 din, od čega se na dalmatinsko šumskokrško područje odnosi 46%
a na Istarsko-primorsko-ličko 54%.
Detaljni plan za 1986. god. nije još donesen od strane Skupštine SlZ-a,
ali prema raspoloživim sredstvima od 875,000.000 din povećanje je skoro dvostruko
u odnosu na prošlogodišnja sredstva. Također će se primjeniti i proporcije
planiranih sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma. Tako
bi se najmanje 50% sredstava usmjerilo za radove proširene biološke reprodukcije
šuma, 30% za izgradnju šumskih prometnica i protupožarnih prosjeka
i 20% za ostale radove (uređivanje šuma, nabavku opreme i neke radove
na uzgajanju šuma). Za izvođenje svih radova u ovoj 1986. godini raspolagat
će se sa 1,375.000.000 din (875,000.000 din + 500,000.000 din) čime će
se omogućiti ostvarenje ambicioznih zadataka na kršu. U ovoj godini znatne
su promjene u primjeni Društvenog dogovora o biološkoj reprodukciji i za


341