DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 63     <-- 63 -->        PDF

stio sam podatke raznih autora s najnižim veličinama što je bilo i u skladu
s mojim subjektivnim gledanjem na sadašnju situaciju na kršu.


U poslijeratnom razdoblju mnoge se poljoprivredne površine više ne
obrađuju, pa ih šumske vrste nezadrživo osvajaju. Nekadašnji prilazni putevi´
ne održavaju se i tako je u većoj ili manjoj mjeri oteščano kretanje po terenu.
Šumarstvo nije imalo sredstava da svojim stručnim radovima poboljšaju
nepovoljne strukture sastojina niti da u potpunoti poduzima preventivne!
i represivne mjere u protupožarnoj zaštiti šuma. Opasnost od šumskh požara
povećana je ekspanzijom motoriziranih turista, koji prodiru i u zabačenije
predjele šuma. U razdoblju od 1958. do 1976. godine registrirano je 5 913
požara koji su zahvatili površinu od 71 200 ha. Unutar tog razdoblja od samo
sedam godina, od 1970. do 1976., izbio je 2 481 požar (42% ukupnog broja)
poharavši 38 699 ha površine (34% ukupno opožarene površine u razdoblju
od 1958. do 1976. godine). Svedemo li te podatke na godišnji prosjek to iznosi,
350 požara na površini od 5 500 ha. Nasuprot tome godišnji prosjek pošumljavanja
između 1960. i 1980. godine iznosi 200 ha! Doduše u tih 200 ha, nije
računata površina na kojoj se od prirode pomladila garišta bilo izdanačkom(
snagom iz panjeva (listača) bilo sjemenom, posebno alepskog bora. (8)


Minimalni pomak na bolje u osiguranju financijskih sredstava za pošumljavanje
donio je Zakon o šumama iz 1967. godine. Prema odredbi 72. čl.
toga Zakona kod prodaje građevnog materijala naplaćivalo se 2% na prodajnu
cijenu a dobiveni iznosi trebali se uložiti u pošumljavanja na području odnosne
općine. Međutim tu pogodnost imale bi samo one općine u kojima je
bila i znatnija prodaja tog materijala. Tako je, na pr., u povoljnom položaju
bila Općina Split, jer su u Splitu kupovali drvo i stanovnici susjednih općina,
a posebno srednjedalmatinskih otoka.


U Zakonu o šumama SRH iz 1977. godine, napokon, po prvi put se
odrazila dobra volja društva da stvari na kršu napokon krenu pravim
tijekom. S vrlo dobro zacrtanom šumarskom politikom. Zakon je dobro
odredio ulogu šume na kraškom području namjenivši im pretežno osiguranje
opće korisnih funkcija šuma. Stoga je odredio, da se putem samoupravnih
sporazuma (SAS) osnuju samoupravne interesne zajednice (SIZ) za
unapređenje šuma na kraškom području koji bi uključio veći broj sudionika
ne samo subjektivno zainteresiranih nego svih koji imaju izravne ili neizravne
koristi od šuma. Međutim SIZ nije osnovan, jer nisu sklopljeni ni
SAS-ovi. SAS-ovi nisu nikada potpisani zbog velikog broja sudionika i asihronizirane
akcije, koja nije bila jedinstvena na velikim prostranstvima triju
Zajednica općina (Split, Rijeka i Gospić). U koliko SAS ne bi bio potpisan
Zakon je ostavio mogućnost pojedinim skupštinama zajednica općina da odlukama
propišu visinu stope, ali nažalost to pravo nijedan sudionik nije nikada;
iskoristio.


Kada je izgledalo da od primjene Zakona o šumama, što se tiče razrješenja
»kraške bremenite problematike«, neće ništa ostati 1980. godine
na inicijativu Republičkog komiteta za poljopriredu i šumarstvo sklopljen je
Društveni dogovor o osiguranju sredstava za biološku reprodukciju i zaštitu
šuma od požara na kraškom području. Financijski efekti su istina bili daleko,
manji nego što bi se dobilo osnivanjem SlZ-a. ali je ovakvo početno razrješenje
ipak bio nagovještaj dobre volje šire i uže društvene zajednice i vedrije
perspektivne šumarstva na kršu nakon dugogodišnje stagnacije. Dogovor je