DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 60     <-- 60 -->        PDF

otoci, Dalmacija), od dijela u sklopu civilne (banske) Hrvatske i pod Zemaljskom
vladom (od Rijeke do Povila kod Novog Vinodolskog) i od dijela
u sklopu Vojne krajine (od Povila do granice s Dalmacijom). Takva podjela
imala je za posljedicu, da i počeci radova padaju u razno vrijeme, a izvori
financiranja su različiti.


Početak obnove je bio na području Vojne krajine. Naime, na području


c. kr. šumskih ureda u Ogulinu, Otočcu i Gospiću s radovima je početo 1865.
godine i nastavljeno 1867. i 1868. i do 1878. godine uspostavljeno je 3 707
. V


-**$IF®P*®


ffp .,


f%:-UM


Y


*ijp


>


.


SI. 2. Priprema terena za pošumljavanje buldodzerom na otoku Pagu.


Fig. 2. Preparig area by bulldozer for new forest plantation on the
island of Pag.


Foto: Ivančević


rali (oko 2000 ha) branjevina. »Radnje oko pošumljenja sastojale su se u
tom, da se samo onakve površine zagaje, u kojima se je još dovoljno zdravog
i obgriženog grmlja nalazilo« piše Malbohan u Šumarskom listu 1892.
(str. 212). »Potonje se do panja odrezivalo«, nastavlja Malbohan dalje, »i na
taj način pomlađivalo. U to doba nije se nijedna kraška pustoš zagajivala,
koja bi posve gola bila. kao što se to sada čini«.


Na primorskom kršu Riječke županije početak pošumljavanja datira od
1873. godine osnivanjem rasadnika i sadnje biljaka na kršu. U isto vrijeme
pada i početak pošumljavanja u Istri, dok se istodobno u Dalmaciji devastiranje
šumske vegetacije nastoji spriječiti zabranom vađenja i prodaje
korijenja te zabranom ugona koza na površine, koje bi se mogle pošumiti.


337