DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 58     <-- 58 -->        PDF

otječu oborinske vode s posljedicom suhih staništa. Dolomitno stijenje je
nešto povoljnije za zadržavanje vlage od vapnenačkog. Vode se skupljaju
u podzemnim akumulacijama odakle otiču i na površinu i izbijaju u obliku
jačih vrela, rječica. Pod utjecajem oborinske vode iz stijenja otapaju se karbonati
uz minimalni nefcopivi ostatak (do 0,5,0A>). Flišni materijal podložan
je i površinskom otplavljivanju odnosno eroziji.


SI. 1. Kultura crnog bora u Senjskoj Dragi u kojoj se razvila donja
etaža autohtonih listača.


Fig. 1. Cultivation of black pine tree in Senjska Draga where the
lower level is autochtonic under-growth.


Foto: Pelzer


Klimatski elementi uvjetovali su formiranje crvenice, većinom glinaste
i glinasto-ilovaste teksture, u dijelu s mediteranskom klimom a pretežno
smeđa tla (kalkokambisol) izvan tog dijela. U najvišim dijelovima razvile
se crnice na vapnencu, a na dolomitima, laporu i flišu rendzine.


Po Köppenovoj klasifikaciji cjelokuno područje krša pripada klimatskoj
zoni C-toplo — umjerene kišne klime. U Dalmaciji u donjem JI dijelu vlada
Csa" tip klime, na ostalom najvećem dijelu Csax", a u unutrašnjosti mjestimice
Csbx" u Istri i Kvarnerskom Primorju prevladava Cfax" uz sporadični
pridolazak Cfsbx" kao i na ličkom dijelu krša. Thornwaitova klasifikacija
svrstava krš pretežno u humidnu klimu (P/E 64 5; 127), a manjim dijelom
u perhumidnu (P/E > 128) prema unutrašnjosti i subhumidnu (P/E 32—63)
na krajnjem dijelu područja.


335