DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 56     <-- 56 -->        PDF

UDK 630*233 (497.13) »31« (Kras) Sum. list CX (1986) 333


OBNOVA ŠUMA NA KRŠU HRVATSKE OD PROŠLOG STOLJEĆA
DO DANAS


Vice IVANCEVIC*
Oskar PIŠKORlC**


Razaranje biljnog pokrova naše planete, a posebno šuma. zapravo traje
toliko koliko i ljudski rod. Na pojedinim područjima uništavane su nepregledne
površine šuma te je time čovjek stvarao pustoš s posljedicom ozbiljnog
pitanja svog daljnjeg opstanka. Ovakav redosljed vegetacije, na žalost
nije mimoišao ni našu domovinu. Prema pouzdanim podacima znademo, da
je područje sadašnjeg krša naše zemlje u dalekoj prošlosti bilo, pokriveno gustim
šumama. Međutim, neracionalne sječe, ekstenzivno stočarstvo i ekstenzivna
poljoprivreda, uz popratne abiotske činioce, prvenstveno erozije, uvjetovali
su postupni nestanak šuma i pojavu ljutog krša. Takav slijed izražen
je u gotovo svim zemljama Sredozemlja i približno se podudara s područjima
najrazvijenijih starih civilizacija.


Potvrde o postupnom nestanku šumskog pokrova na Kraškom području
nalazimo u odredbama o ograničavanju iskorišćivanja šuma sadržanim u mnogobrojnim
statutima od 13. do 17. stoljeća. Očito da takve djelomične mjere
nisu mogle spriječiti daljnju regresiju šuma, pa se krajem 18. stoljeća (donose
i zakonske odredbe s ciljem, da se zaustavi degradacija i poboljša stanje
šuma. Prvi konkretni potezi za poboljšanje stanja na kršu u našoj Republizi
datiraju iz druge polovine 18. i početka 19. stoljeća, sustavno su nastavljeni
u drugoj polovici istog stoljeća pod utjecajem uspješnih pošumljavanja
početih 1850. godine u okolici Trsta. Taj rad, uz različite oscilacije, nastavio
se sve do danas.


Znatni napori mnogih generacija tog razdoblja, u kojem su posebno značajni
negativni utjecaji dvaju svjetskih ratova, kao i postignutih rezultata
u današnjoj Jugoslaviji, još uvijek su ostavili velike površine koje treba
»ozeleniti« ili na kojima treba meliorativnim zahvatima povisiti vrijednost
sastojina.


KRAŠKO PODRUČJE I NJEGOVE KARAKTERISTIKE


Pod kršem, odnosno točnije krasom, u geografskom smislu nazivamo suvislo
područje karbonatnih stijena vapnenca i dolomita na zapadu SR Hrvatske
a ispod linije koja se proteže od Metlike preko Karlovca do granice sa


*) Mr dipl. inž. Vice Ivančević, Senj.
OOUR Goransko-primorskog šumskog gospodarstva.
**) Oskar Piškorić. dipl. inž. šum. u m.. Zagreb


333