DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 55     <-- 55 -->        PDF

3.
B e d ž u 1 a, D., Slabak , M.: Razvoj mehanizacije šumskih radova na pođiručjulsitočne
Slavonije. Stanje danas i perspektive. JAZU, CRV, Zbornik o stotoj
obljetnici znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije.
Vinkovci — Slavonski Brod, 1974.
4.
Bićanić , R.: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji od 1750. do 1860.
g., Zagreb, 1951.
5.
Bogner , P.: Abhandlung neber Marine — Schiffbauholz und Beschreibung
der k.k. reserwierten Marineforest, Trst, 1861.
6.
Bojanin , S.: Primjena metode trenutačnih opažanja (MTO) za studij vremena
kod obaranja i izrade jelovih stabala. Sum. list, 12, 1974.
7.
Bojanin , S.: Das Rucken mittels des Knick-oder Forstspezial — Schleppers
in den Eichenwäldern in der Ebene, beim Endhieb. XIV. Internationales
Symposium über Mechanisierung der Forstnutzung in Sopron v. 27. 08. —
30.
08. 1980. Sammelbuch der Referate, Sopron, 1980.
8.
Bojanin , S.: Der genewärtige Zustand und die Entwicklungstendenzen beim
Holzrucken in SR Kroatien. XVI. Internationales Symposiion »Mechanisierung
der Forstarbeit« in Wien und Ossiach v. 29. 08. bis 4. 09. 1982. Sammelbuch
der Referate, Wien, 1982.
9.
Bojanin , S.: Komparacija prijevoza trupaca pomoću kamiona i kamiona s
prikolicom. Sum. list, 3—4, 1985.
10.
Bojanin , S., Sever , S.: Kraće ili dugo industrijsko drvo iz prorednih sastojina
lis´tača. Drvna industrija, 11—12, 1979.
11.
Chylak , R.: Eksploatacija šuma. Deset godina razvitka šumskog gospodarstva
Delnice, Delnice, 1970.
12.
Hankonyi , S.: Suma u Slavonskoj Podravini, S. L. 1890. str. 2—1849—61.
13.
H a b e r 1 e, S.: Motorsäge oder Hochmechanisierung? Holz Zbl., Nr 7, 1974.
14.
I g r č i ć, V.: Stanje mehanizacije krajem 1981. godine u SR Hrvatskoj. Biblioteka
mehanizacije, Prilog Mehanizaciji šumarstva 11—12/82.
15.
Klepac , V. et al.: Iskorišćivanje šuma. Šumsko gospodarstvo Delnice 1960—
—1980, Delnice, 1981.
16.
Kova č i ć, Đ.: Hrvatska, Šumarstvo nakon Oslobođenja. Šumarska Enciklopedija
2, Zagreb, 1983.
17.
Lovrić , ,N.: Dosadašnja izgrađenost li perspektiva izgradnje mreže šumskih
putova na području jugoistočne Slavonije. JAZU, CRV, Zbornik o stotoj obljetnici
znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije.
Vinkovci — Slavonski Brod, 1974.
18.
Statistički godišnjak SR Hrvatske. Republ. Zavod za statistiku, Zagreb, 1979.
19.
Tomičić , B.: Iskorišćivanje šuma ,na bilogorsko-podravskom području. Sto
godina šumarstva Bilogorsko Podravske regije. Bjelovar, 1974.
20.
Ugrenović , A., B e n i ć, R.: Eksploatacija šuma. Zagreb, 1957.