DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 15     <-- 15 -->        PDF

kemijskih i fizikalnih stojstava, sniženje razine podzemne vode. zamočvarenje
siojbinc i dr.) ekologija šuma obavlja izbor vrsta drveća prilikom pošumljivanja
i za vrijeme obnove sastojina.


Jedan od ciljeva ekologije šuma u šumsko-uzgojnoj praksi je utvrđivanje
ekološke konstitucije šumskog drveća koja uz dano stanište, morfološkefiziološke konstitucije vrsta uključuje i konkurenciju.


Ekološka znanja koriste se prilikom osnivanja šumskih rasadnika, kod
izbora načina pošumljivanja. prilikom regeneracije šuma, njege sastojina,
melioracije šuma, izgradnje šumskih prometnica, biološke sanacije erozionih i
bujičnih područja u smislu regulacije vodnog režima i dr. Koristeći ekomoške
spoznaje težimo stvaranju šumskih sastojina u kojima vlada biološka
ravnoteža što predstavlja siguran put u zaštiti šuma kojim se izbjegavaju
represivne mjere.


Ekologija šuma bavi se u nas proučavanjem protoka energije i biogeokemijske
cirkulacije u ekosistemu. Prilikom korišćenja biomase šumskog
ekosistema ekologija šuma utvrđuje granice njena mogućeg iznošenja kako
se ne bi narušila biološka ravnoteža i previše osiromašio ekosistem.


Razvoju ekologije šuma u SR Hrvatskoj doprinijela su vrlo opsežna
istraživanja šumskih fitocenoza. Za promicanje šumarske fitocenologije u
nas su vrlo zaslužni Anić, Horvat, Glavač. Rauš, Bertović i dr.


Zajedno s uređivanjem i zaštitom šuma organizira ekologija anketu o
umiranju šuma u SR Hrvatskoj. Ovom anketom utvrđuje se stupanj ugroženosti
pojedinih vrsta drveća na sve nepovoljniji i sve intenzivniji antropogen
utjecaj (kisele kiše. suha depozicija aerosola. fotooksidanti. teški metali
i dr.).