DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 128     <-- 128 -->        PDF

TISKANICE —OBRASCI ZA POTREBE ŠUM4RSTVA


Naziv obrasca Oznaka — broj


A) Štampano u arcima


Privredna (kontrolna) knjiga— pojedinačni arci:


1


— bilanca izvršenih sječa
— bilanca kulturnih radova
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) 10—a
Očevidnik šteta u privatnim i zadružnim šumama (arak) ... . 15
Sabirni arak šumskih proizvoda 36—b
Očevidnik proizvodnih i izdatih sadnica 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljivanje i melioracija 38
— šumskih rasadnika 39—a
— njega mladika 40
— čišćenje sastojina (guštika) 41
— zaštita šuma 42
— uređivanje šuma 43
— glav. šum. proizvoda (jednodobne šume) 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) 44—a
Knjižice procjene za jednodobne šume — arak 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak 62—b
Plan sječa , , Šp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju Sp—2
Plan sporednih proizvoda P´T"SP
Plan pošumljavanja Poš.
Analiza radova po planu pošumljavanja P´—P°š.
Plan radova u šumskim rasadnicima Pl—ra-
Plan njege mladika P1—ml-
Plan čišćenja (guštika) Pl—čišć.
Plan zaštite šuma Pl—zš-
Plan lovne privrede
Plan vlastite režije
Plan investicija
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda


B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
Kartotečni list za glavne šumske proizvode 10—b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode 36—a
Kartotečni list za sporedne šumske proizvode 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)


Nalog za terensko osoblje 50 x 2 54
Lugarski izvještaj 50 x 2 listova 54—a
Prodajni popis glav. šum proizvoda — 100 listova 55
Prodajni popis glav. šum. poizvoda — 100 listova 58


Uplatnica za drvne proizvode 50 x 3 listova 58—a
Paševnica 25 x 3 listova 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50 x 3 listova . . . 63—a


Premjerbena knjižica za ogrjevno drvo — 50 x 3 listova 63—c
Popratnica za drvni materijal — 50 x 4 listova 64—a
Popis popratnica vagona, prevoza i si. 100 listova 64—b
Nalog za otpremu — 50 x 2 listova 68
Obavijest o otpremi 100 listova 69
Specifikacije otpreme — 50x3 listova 69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez


D) Dnevnik rađa službena knjiga terenskog osoblja, vel. 12 x 17 cm


Isporuku tiskanica i knjiga vrši:
Savez društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije HRVATSKE,
Zagreb — Mažuranića trg 11, tel. br. 444-206