DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ZAPISNIK


8. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 26. svibnja 1986. godine u Zagrebu.
Prisutni: dr Nikola Komlenović, dr Đuro Kovačić, Vera Ivančić, dipl inž.,
Marija Ivančević, dipl. inž., mr Stjepan Petrović, Eduard Tomas, dipl. inž.,
Alojz Frković, dipl. inž., Nikola Segedi, dipl. inž., Vid Fašaić, dipl. inž. Oskar
Piškorić dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonić.


Predložen dnevni red usvojeni je bez primjedbi.


Ad. 1. Usvajanje ZAPISNIKA 7. sjednice Predsjedništva Saveza.
Predsjednik Nikola Komlenović ukratko rekapitulira sadržaj zapisnika, nakon
čega ga prihvaćaju svi prisutni.


Ad 2. Verifikacija zaključaka 91. Skupštine Saveza.
Pročitan je prijedlog zaključaka, a iza toga uslijedile su primjedbe i prijedlozi
Vere Ivančić, Alojzija Frkovića, Oskara Piškorića i Đure Kovačića. Usvojen je
prijedlog Nikole Komlenovića da se predloženi zaključci dopune sa stavovima u vezi
aktivnosti oko izdavanja Šumarskog lista, E7-YUH i Šumarskog doma.


Ad. 3. Izbor (reizbor) PREDSJEDNIKA Predsjedništva Saveza.
Dr Nikola Komlenović dao je kratko obrazloženje, predložio da se vodi rasprava
o izboru novog predsjednika odnosno reizboru sadašnjeg, a u skladu odredbi
našeg Statuta. U raspravi je sudjelovala većina prisutnih i nakon toga svi su se
složili sa prijedlogom za produženje mandata sadašnjeg predsjednika, koji je
vrlo uspješno obavljao svoj dio poslova u dosadašnjoj aktivnosti Predsjedništva
Saveza. Na inzistiranju predsjednika, usvojen je dopunjeni prijedlog da se najkasnije
u roku 11 mjesci ponovno stavi na dnevni red ova točka dnevnog reda


— što je i prihvaćeno.
Ad 4. Ivan Maričević, daje osnovne podatke iz dokumentacije obavljanim pripremama
za donošenje odluka u vezi adaptacije tavana, obnavljanja dvorišnih
fasade i adaptacije podrumskih prostorija za društvenu prehranu.


Nakon razmatranja stvarnih mogućnosti prisutni su se složili da se financijska
sredstva cea 10.000.000.— dinara, namjenjena za investicijsko održavanje prvenstveno
koriste za rješavanje adaptacije tavana (konstruktivnih elemenata). Za izradu
projektne dokumentacije treba osigurati cea 1.400.000.— dinara i ugovoriti sa
CROATIAPROJEKT-om kao najpovoljnijim izvođačem.


Također treba nastaviti sa pripremama za izradu odgovajuće dokumentacije
za obnavljanje dvorišnih fasada i adaptaciju podrumskih prostorija za društvenu
prehranu.


Ad 5. Kratka obrazloženja o poslovanju za prva tri mjeseca 1986. godine i za
naredno razdoblje dali su Vlatka Anionic i Ivan Maričević, nakon čega je prihvaćen
izvještaj bez posebnih primjedbi.