DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 91     <-- 91 -->        PDF

organiziranja IUFRO Kongresa; tiskanja stručne literature, stručnih glasila i neposrednije
sudjelovanje u sredstvima javnog informiranja; organiziranja savjetovanja
stručnih i drugih skupova u cilju unapređenja, proizvodnje poslovanja i razvoja
le osposobljavanja članova i organa Saveza na izvršvanju tekućih i dugoročnih
zadataka iz šumarske i drvno industrijske znanosti i prakse.


Mirk o Andraše k obratio se prisutnima i kao predsjednik Saveznog organizacijskog
odbora IUFRO Kongresa i zamolio delegate da se u svojim organizacijama
angažiranju za što uspješnije izvršavanje obaveza, koje se odnose na
financiranje Kongresa, na prijem sudionika ekskurzija i dr.


Na kraju je prihvaćen prijedlog da predsjedništvo Saveza, u skladu stavova
i mišljenja koja proizlaze iz rasprave, izradi program rada za naredno razdoblje.


Pod posebnom točkom dnevnog reda Skupštine prihvaćeno je obrazloženje
i prijedlog da se "Drvarski glasnik« u buduće izdaje u organizaciji Saveza
ITSlPD Jugoslavije (da sada Privredna komora Jugoslavije).


Pod 8. točkom dnevnog reda prihvaćen je prijedlog da se dosadašnji predsjednik
Saveza Velimir Vuković razrješi dužnosti, a da se za predsjednika izabere
delegat iz SR Makedonije drug Trajče Apostolovski, aštojeu skladu
dogovora o kadrovskoj politici i Samoupravnog sporazuma.


Na kraju rada VI Skupštine Saveza doljeljena su priznanja određenom broju
članova Saveza prema ranije donesenim odlukama.


Savez DITŠDI Hrvatske, prema zaključku Predsjedništva na 8. sjednici održanoj
2fi. svibnja 1986. godine, na ovoj skupštini i na dan prije održanoj zajedničkoj
sjednici Predsjedništva Saveza ITSIPD Jugoslavije i Saveznog Izvršnog odbora
za pripreme IUFRO Kongresa, predstavljala je delegacija u sastavu Dr Nikola
Komlenović. Antun Jurić, dirpl. inž., Dr Jakov Martinović. Mirko Andrašek, dipl.
inž. i Ivan Maričević, dipl inž. Delegati su sudjelovali i u radu sjednice Predsjedništva
Saveza ITSIPD, kao i na zajedničkoj sjednici Saveznog izvršnog odbora za
pwripreme IUFRO Kongresa i Predsjedništva Saveza, koje su održane 29. svibnja
1986. u Kuparima.


Ivan Maričević, dipl. inž.