DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ŠESTA SKUPŠTINA SAVEZA ITŠPD JUGOSLAVIJE
održana 30. svibnja 1986. godine u Kuparima


Šesta redovna Skupština Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije održana je 30. svibnja 1986. godine u Kuparima u
skladu obavljenih priprema. U radu Skupštine sudjelovale su delegacije iz svih
republika i pokrajine Vojvodine. Delegacija pokrajine Kosovo nije doputovala u
Kupare.


Predsjednik SITŠIPD Jugoslavije Velimir V u k o v i ć nakon pozdravnih riječi,
usvajanja dnevnog reda, poslovnika o radu Skupštine i izboru radnih tijela,
poziva sekretara Saveza dr Žarka Ostojića da podnese izvještaj o radu između dvije
Skupštine.


Dr Žarko O s t o j i ć, pozivajući se na dostavljeni izvještaj, ukratko reka


pitulira sadržaj, pa između ostalog naglašava:


— radilo se je na razvoju sistema i uklapanju naših djelatnosti u ta kretanja
sa više ili manje uspjeha;
— tražila su se najbolja rješenja za organiziranost Saveza ITSlD Jugoslavije,
prema novom Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana. Odnosi
između Saveza Republika i pokrajina i Saveza na razini Jugoslavije regulirani
su Samoupravnim sporazumima (prije Statutom);
— intenzivno se radilo na organizacijskim, financijskim i drugim pitanjima
u vezi održavanja IUFRO Kongresa u Ljubljani. Većina prisutnih delegata i naših
članova uključena je u te aktivnosti;
— zajedno sa organima Privredne komore Jugoslavije organizirana su savjetovanja
i drugi oblici djelovanja. Savjetovanje o izvozu i doneseni zaključci imali
su veliki pozitivni odraz u rješavanju tekućih i dugoročnih problema proizvodnje
i izvoza proizvoda organizacija šumarstva i prerade drva. Značajan je doprinos
određenog broja naših stručnjaka koji su radili na pripremama i održavanju VI
Kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije u Beogradu.
Nakon izvještaja sekretaraa o radu Saveza i izvještaja o financijskom poslovanju
uslijedila je rasprava.


U raspravi su sudjeloval i Leb. Stoiljković, Vuković. Dončarević, Jurić,
Galečić, Stilinović, Vlatković i Andrašek. Sudionici u raspravi uglavnom se nisu
kritički osvrtali na izvještaje, ali su svojim kratkim osvrtima nastojali dati što
više konkretnih prijedloga za program rada Saveza u narednom razdoblju. Većina
sudionika u raspravi predložila je da se obradi problematika iz oblasti ekologije


— ugroženost šuma i značaj šuma o funkcioniranju zaštite čovjekovog okoliša;
sagledavanja razvojnih mogućnosti šumarstva i prerade drva u narednim razdobljima
do 2000 godine, a posebno ostvaranja uvjeta za povećanje etata; vrednovanja
općekorisnih funkcija šuma; udruživanja rada .i sredstava; izrađivanja racionalnih
oblika i odnosa u organiziranju šumarstva i prerade drva; primjenje znanosti
tehnologije, tehnike, organizacije rada i proizvodnje i drugih područja; izvoza
visokokvalitetnih i vrijednih proizvoda za svjetska tržišta (zajednički program);
260
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 91     <-- 91 -->        PDF

organiziranja IUFRO Kongresa; tiskanja stručne literature, stručnih glasila i neposrednije
sudjelovanje u sredstvima javnog informiranja; organiziranja savjetovanja
stručnih i drugih skupova u cilju unapređenja, proizvodnje poslovanja i razvoja
le osposobljavanja članova i organa Saveza na izvršvanju tekućih i dugoročnih
zadataka iz šumarske i drvno industrijske znanosti i prakse.


Mirk o Andraše k obratio se prisutnima i kao predsjednik Saveznog organizacijskog
odbora IUFRO Kongresa i zamolio delegate da se u svojim organizacijama
angažiranju za što uspješnije izvršavanje obaveza, koje se odnose na
financiranje Kongresa, na prijem sudionika ekskurzija i dr.


Na kraju je prihvaćen prijedlog da predsjedništvo Saveza, u skladu stavova
i mišljenja koja proizlaze iz rasprave, izradi program rada za naredno razdoblje.


Pod posebnom točkom dnevnog reda Skupštine prihvaćeno je obrazloženje
i prijedlog da se "Drvarski glasnik« u buduće izdaje u organizaciji Saveza
ITSlPD Jugoslavije (da sada Privredna komora Jugoslavije).


Pod 8. točkom dnevnog reda prihvaćen je prijedlog da se dosadašnji predsjednik
Saveza Velimir Vuković razrješi dužnosti, a da se za predsjednika izabere
delegat iz SR Makedonije drug Trajče Apostolovski, aštojeu skladu
dogovora o kadrovskoj politici i Samoupravnog sporazuma.


Na kraju rada VI Skupštine Saveza doljeljena su priznanja određenom broju
članova Saveza prema ranije donesenim odlukama.


Savez DITŠDI Hrvatske, prema zaključku Predsjedništva na 8. sjednici održanoj
2fi. svibnja 1986. godine, na ovoj skupštini i na dan prije održanoj zajedničkoj
sjednici Predsjedništva Saveza ITSIPD Jugoslavije i Saveznog Izvršnog odbora
za pripreme IUFRO Kongresa, predstavljala je delegacija u sastavu Dr Nikola
Komlenović. Antun Jurić, dirpl. inž., Dr Jakov Martinović. Mirko Andrašek, dipl.
inž. i Ivan Maričević, dipl inž. Delegati su sudjelovali i u radu sjednice Predsjedništva
Saveza ITSIPD, kao i na zajedničkoj sjednici Saveznog izvršnog odbora za
pwripreme IUFRO Kongresa i Predsjedništva Saveza, koje su održane 29. svibnja
1986. u Kuparima.


Ivan Maričević, dipl. inž.