DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ŠESTA SKUPŠTINA SAVEZA ITŠPD JUGOSLAVIJE
održana 30. svibnja 1986. godine u Kuparima


Šesta redovna Skupština Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije održana je 30. svibnja 1986. godine u Kuparima u
skladu obavljenih priprema. U radu Skupštine sudjelovale su delegacije iz svih
republika i pokrajine Vojvodine. Delegacija pokrajine Kosovo nije doputovala u
Kupare.


Predsjednik SITŠIPD Jugoslavije Velimir V u k o v i ć nakon pozdravnih riječi,
usvajanja dnevnog reda, poslovnika o radu Skupštine i izboru radnih tijela,
poziva sekretara Saveza dr Žarka Ostojića da podnese izvještaj o radu između dvije
Skupštine.


Dr Žarko O s t o j i ć, pozivajući se na dostavljeni izvještaj, ukratko reka


pitulira sadržaj, pa između ostalog naglašava:


— radilo se je na razvoju sistema i uklapanju naših djelatnosti u ta kretanja
sa više ili manje uspjeha;
— tražila su se najbolja rješenja za organiziranost Saveza ITSlD Jugoslavije,
prema novom Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana. Odnosi
između Saveza Republika i pokrajina i Saveza na razini Jugoslavije regulirani
su Samoupravnim sporazumima (prije Statutom);
— intenzivno se radilo na organizacijskim, financijskim i drugim pitanjima
u vezi održavanja IUFRO Kongresa u Ljubljani. Većina prisutnih delegata i naših
članova uključena je u te aktivnosti;
— zajedno sa organima Privredne komore Jugoslavije organizirana su savjetovanja
i drugi oblici djelovanja. Savjetovanje o izvozu i doneseni zaključci imali
su veliki pozitivni odraz u rješavanju tekućih i dugoročnih problema proizvodnje
i izvoza proizvoda organizacija šumarstva i prerade drva. Značajan je doprinos
određenog broja naših stručnjaka koji su radili na pripremama i održavanju VI
Kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije u Beogradu.
Nakon izvještaja sekretaraa o radu Saveza i izvještaja o financijskom poslovanju
uslijedila je rasprava.


U raspravi su sudjeloval i Leb. Stoiljković, Vuković. Dončarević, Jurić,
Galečić, Stilinović, Vlatković i Andrašek. Sudionici u raspravi uglavnom se nisu
kritički osvrtali na izvještaje, ali su svojim kratkim osvrtima nastojali dati što
više konkretnih prijedloga za program rada Saveza u narednom razdoblju. Većina
sudionika u raspravi predložila je da se obradi problematika iz oblasti ekologije


— ugroženost šuma i značaj šuma o funkcioniranju zaštite čovjekovog okoliša;
sagledavanja razvojnih mogućnosti šumarstva i prerade drva u narednim razdobljima
do 2000 godine, a posebno ostvaranja uvjeta za povećanje etata; vrednovanja
općekorisnih funkcija šuma; udruživanja rada .i sredstava; izrađivanja racionalnih
oblika i odnosa u organiziranju šumarstva i prerade drva; primjenje znanosti
tehnologije, tehnike, organizacije rada i proizvodnje i drugih područja; izvoza
visokokvalitetnih i vrijednih proizvoda za svjetska tržišta (zajednički program);
260