DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 89     <-- 89 -->        PDF

7. Neposrednije djelovati u društveno-političkim zajednicama na izgrađivanju
novih odnosa društva prema šumi i čovjekovoj okolini. Sume su sve više ugrožene
i postoje velike opasnosti da pojedine vrste na određenom području nestanu.
8. Razvijati suradnju sa SSRN, Savezom IT Hrvatske i Jugoslavije, organizacijama
udruženog rada šumskodrvnog kompleksa i sa drugim organizacijama, koje
direktno ili indikretno utječu na razvoj naših djelatnosti. Omdladinskim radnim
akcijama dati poseban značaj.
9. Kroz različite organizacijske oblike i posebne aktivnosti: predavanja, savjetovanja,
susrete i si. jačati i širiti suradnju sa osnovnim organizacijama i našim
društvima inženjera i tehničara šumarstva i prerade drva.
10. Animirati što veći broj suradnika Šumarskog lista, koji će i za naredno
razdoblje osigurati visoku kvalitetu znanstvenih i stručnih članaka i napisa. Neposrednije
surađivati i uključivati se u radio i televizijske programe sa aktualnim
temama iz naših djelatnosti.
11. Organi Saveza i DIT-ova pratit će i sudjelovati u aktivnostima vezanim za
održavanje IUFRO Kongresa i nastojati da se što veći broj naših članova neposredno
uključi u realizaciju postavljenih zadataka. Intenzivirati pripreme za tiskanje
Šumarskog lista povodom IUFRO Kongresa i 140 godina od osnivanja Hrvatsko-
Slavonskog društva 1848. g., danas Saveza društava ITŠDI Hrvatske.
12. Nastaviti sa aktivnostima na trasiranju i obilježavanju Evropskog pješačkog
puta E7-YUH, uz puno angažiranje svih nosioca tih akcija.
13. I dalje obavljati potrebne pripreme i radove na održavanju Šumarskog doma
i stvaranju uvjeta za rad naših stručnih institucija — nosilaca zajedničkih interesa
i zadataka zbog ostvarivanja postavljenih tekućih i dogovorenih ciljeva u
šumarstvu i preradi drva.
Za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva i zadataka od presudnog je značaja
ljudski faktor, njegova motiviranost da svoje stručno znanje i kreativne sposobnosti
stavi u funkciju razvoja. Nužno je stalno obnavljati, usavršavati stečena
nova saznanja i stvarati potrebne uvjete za njihovu primjenu u konkretnim slučajevima.
Uloga organa Saveza, Društava, naših članova i njihovo neposredno djelovanje
je od posebnog značaja za razvoj šumskodrvnog kompleksa u ukupnom
razvoju našeg društva.