DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 70     <-- 70 -->        PDF

struktura nejednodobna — često je na
prijelazu između jednodobne i nejednodobne.
Sastojine crvenog hrasta imaju uglavnom
jednodobnu strukturu. To isto
vrijedi i za topolove sastojine.


Dendrometrijska istraživanja su pokazala
da šećerni javor (Acer saccharlnura)
bolje raste na umjereno suhim nego
na vrlo suhim terenima.


Pro/, dr Dušan KLEPAC


Nihad Beribak, prof., Ahmed Bišćević, dipl. ing.:
DEUTSCH-SERBOKROATISCHES WORTERBUCH DER
FORSTWIRTSCHAFT
(ŠUMARSKI NJEMACKO-SRPSKOHRVATSKI RJEČNIK)


Izdavač: Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drveta
Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Maršala
Tita 5).


Urednik: Prof, dr Sreten Vučijak, dipl.
ing.


Recenzenti: naučni savjetnik dr Ahmed
Popo, dipl. ing. i naučni savjetnik Rene
Mikšić.


Sarajevo. 1986. Str. I—VI + 1—239.
Format A-.


Za uvjete našeg šumarstva treba priznati
da još uvijek lileratura pisana na
njemačkom jeziku — najviše odgovara.
Iza »Rečnika šumarskih izraza« Ante Radovčića,
dipl. ing. i »Rječnika iz oblasti
iskorištavanja šuma i šumskih komunikacija
« grupe šumarskih profesora — ova
knjiga s terminologijom iz gajenja šuma.
šumskih zemljišta, sjemenarstva, šumarske
botanike, premjera drveta. uređivanja
šuma. prirasta, sječe, izvoza drva. šumskih
transportnih sredstava, trgovine drvom,
šumske rente, mehaničke i kemijske
prerade drva. zaštite šuma i okoline te
lovstva — dobrodošla je svima našim šumarskim
stručnjacima! Ona sadrži blizu
15 000 riječi i izraza, neophodnih za praćenje
stručne literature iz oblasti šumar


stva, zatim popis oko 600 šumskih vrsta
s latinskim i srpskohrvatskim nazivima.
.Njezini autori su kvalificirani vrsni stručnjaci
njemačkog jezika i šumarske struke.


Naša šumarska javnost srdačno bi dočekala
i objavljivanje analognog srpskohrvatsko-
njemačkog šumarskog rječnika,
što predstavlja sada za autore uglavnom
čisto tehnički posao. Naime, stručni prevodioci
naših referata i radova, odnosno
sažetaka, najčešće nisu šumarski stručnjaci,
pa im pomoć višejezičnih šumarskih
rječnika nikako nije još dovoljno.


S obzirom na veliku i specifičnu »co-
pia verborum« u ekonomskoj pa i šumarskoekonomskoj
oblasti, djelo koje ovdje
prikazujemo trebalo bi dati poticaj i našim
šumarskim ekonomistima!


Izdavanje knjige financijski su pomogli
brojni pripadnici »Sipada«. SOUR Krivaja.
RO Diš, pomažući tako korisnu djelatnost
Saveza koji je izdavač te knjige —
oni kao i Savez zadužili su time stručnu
šumarsku javnost čitave SFR Jugoslavije.


Knjigu treba naručiti kod izdavača, uz
uplatu na žiro račun kod SDK Sarajevo
10100-678-2094 svote od 5.000 dinara. Ona
će sigurno biti — razgrabljena.


Dr Branko KRALJIĆ