DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 69     <-- 69 -->        PDF

smreke u laboratorijskim uvjetima ispitano
je na:


1. tlo, plavljen je i biljke (F. Mutch,
Institut za stanište Saveznog zavoda za
istraživanja u šumarstvu u Beču),
2. aktivnost nekih encima u tlu (R.
Ohlinger, Zemaljski kemijski zavod u
Linzu) i
3. mikrozu (Friederike Gobi, Stanica
za istraživanje subalpinske šume Saveznog
zavoda za istraživanja u šumarstvu
u Innsbrucku).
Ispitivanja su obavljena na tri različita
mjesta, ali s istim tlom: s profila
tla uz deblo sa i bez sirovim humusom
(pH 2,7—4,2), u mezotrofnom smeđem tlu
početnim s pH 5,8, u eutrofnom smeđem
tlu s početnim p,H 6,3, u rendizini s p-H


6,8 te supstratu smjese barska zemlja,
treset, kompost od lišća i mineralno tlo
u omjeru 5:2:1:2. Metode rada, dobiveni
rezultati i opsežna literatura prikazani
su na 45 stranica teksta.


2. O štetama prouzrokovane imelom u
hrastovim šumama pročitali smo u prošlogodišnjem
Šumarskom listu (br. 9—10,
str. 464) i suzbijanju ovog poluparazita
skidanjem sa stabala. U ovom broju Centralblatt-
a saopćeni su rezultati ispitivanja
suzbijanje imele injekcijom stabala
(ispod lika) s preparatom propionske i
preparatom maslačne kiseline. Naglašena
je važnost selektivnost sredstva, doziranje
i izbor najpovoljnijeg doba za injektiranje.
Oskar PIŠKORIČ


Z. Majcen, Y. Richard et M. Menard:
ECOLOGIE ET DENDROMETRIE DANS LE SUD — OUEST
DU QUEBEC, 1984, p. 335.


Zoron Majcen, šumarski inženjer (Zagreb,
1964) magistar šumarskih znanosti
(1974) i doktor šumarskih znanosti Sveučilišta
Laval (1979) rukovodi istraživanjima
iz oblasti šumarske ekologije i
dendrometrije. U suradnji s Y. Richard-
om i M. Menardom objavio je u izdanju
Ministarstva za energetiku i resurse Kanade
studiju o Ekologiji i Dendrometriji
jugozapadnog Quebeca. Na temelju 452
fitocenološka uzorka uspio je Z. Majcen
definirati 34 asocijacija, 36 subasocijaci


ja. 7 grupacija nedefiniranih, 9 varijanti,
7 facijesa. Fitocenološke studije bile su
popraćene pedološkim istraživanjima. Pored
toga su obavljena dendrometrijska
istraživanja da bi se mogao utvrditi prinos
glavnih vrsta drveća. Utvrđene su
jasne razlike u pojedinim asocijacijama.
U posebnom prilogu te studije nalazi se
8 vrlo detaljnih tabela sa svim dokumentacijskim
materijalom (taksacijski elementi,
fitocenološki, pedološki i ostali
podaci). Prof, dr Dušan KLEPAC


Z. Majcen, Y. Richard et M. Menard:
COMPOSITION, STRUCTURE ET RENDMENT DES
ERABLIERES DANS CINQ SECTEURS DE LA REGION DE
L´OUTAOUAIS, QUEBEC 1985, p. 129.
U ovoj studiji Z. Majcen je sa svojim
suradnicima obradio strukturu 58 šumiskih
sastojina od kojih su 54 javorici
koji su raspoređeni u tri asocijacije i 9
subasooijacija. Rezultati istraživanja po


tvrđuju da su sve javorove sastojine nejednodobne.
Sastojine šećernog javora
(Acer saccharinum) pokazuju strukturu
pobroju stabala vrlo sličnu Liocowrt-ovoj.
Što se tiče bukovih sastojina njihova je