DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 68     <-- 68 -->        PDF

mjestima i nosiocima. Elementarnim računom
troškova i troškovnih funkcija pruža
se mogućnost studentima i inženjerima
da veoma brzo ovladaju potrebnim
vještinama za obradu troškova računarom.
Primjeri koji ilustriraju tu materiju
potvrđuju nastojanje autora da napiše ne
samo udžbenik, već i priručnik.


Peto poglavlje posvećeno je investicijama
u šumarstvu. Autor je veoma oprezan
pri povlačenju granice između jednostavne
i proširene reprodukcije u šumarstvu,
što je rezultat njegova ne samo teoretskog,
već d ogromnog praktičnog iskustva.
U ovom poglavlju su kratko, ali
veoma jezgrovito izložena načela kojih
se pri investiranju valja držati. Primjeri
omogućuju razumijevanje tehnike prikazivanja
investicijskih alternativa i njihovo
međusobno vrednovanje.


Kao i u ostalim poglavljima, neprekidno
se povlači osnovno načelo homo
oeconomicusa: proizvodnja maksimalnih
učinaka uz minimalan utrošak resursa.


Šesto poglavlje posvećeno je planiranju
u šumarstvu. S obzirom na obimnost i
složenost planiranja, niz tehničkih objašnjenja
moralo je izostati, što ne smanjuje
vrijednost udžbenika, ali od čitatelja
koji će se tim problemom baviti zahtijeva
podrobniji studij. Bitno je međutim
to da autor odlučno negira mogućnost
za uspješno centralno planiranje, što
je praksa nepobitno dokazala. Autor ispravno
smatra da je tržište najbolji regulator
obujma proizvodnje, alokacije resursa
i raspodjele novostvorenih vrijedno-


CENTRALBLATT Ft)R DAS


103. godište, br.
U drugom ovogodišnjem broju časopisa
»Centralblatt fur das gesamte Forstwesen
« obrađene su samo dvije teme:


1.
Djelovanje simuliranih kiselih oborina
na tlo i na mlade smrekove biljke
uzgojene u posudama, i
sti. On međutim nipošto nije laissez-faire
ekonomist, naprotiv, duboko je osvjedočen
da se realizmom u gospodarskoj politici
može gospodarski razvitak u zemlji usmjeravati
u željenom pravcu.


U sedmom poglavlju: Razmjena plodova
proizvodnje, ukratko je prikazan novac
i razmjena, naknada za činitelje proizvodnje,
te razmjena općenito i trgovina
šumskim proizvodima posebno.


U prilogu je prikazana hipotetička šumskogospodarska
jedinica, koju je autor nazvao
»GAJ«, što je poslužilo kao temelj
izvedenim primjerima u knjizi.


Već u Predgovoru autor ističe da se
radi o udžbeniku i priručniku kojeg je
napisao ekonomist-šumar. To se provlači
kroz cijeli udžbenik veoma dosljedno. Sve
gospodarske fenomene autor osvjetljava
objektivno ih kvantificirajući d kvalificirajući,
bez unapred pretpostavljenih dogmatskih
shema. Iz udžbenika proizlazi
fskren znanstveni pristup pojavama, o kojima
autor zauzima stajalište tek pošto
je objektivno osvijetlio sve relevatne činjenice.
Činjenica je da ekonomist ne može
biti neutralan, ali se mora truditi da
bude pošten. U pisanju ovog udžbenika
autoru je to pošlo za rukom.


Ne samo da se pojavom ovog udžbenika
popunila dugogodišnja praznina u
stručnoj šumarskoj literaturi, već je šumarstvo
dobilo suvremen, objektivan i
znastveno precizan udžbenika i priručnika,
koji se stoga može toplo preporučiti.


Prof, đr Slavko MATlC


GESAMTE FORSTWESEN
2 — juni 1986.


2.
Pokusi suzbijanja žute ili hrastove imele
(Loranthus europaeus) sa stimulatorima
rasta.
1. Djelovanje simuliranih, dakle za
pokus priređenih, kiselih oborina na tlo
i na mlade, dvo ili trgogodišnje. biljke