DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 67     <-- 67 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Prof, dr Ruđolf SABADI:


»EKONOMIKA ŠUMARSTVA — UDŽBENIK I PRIRUČNIK«
Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1988., str. 1—374.


Nakon objavljivanja «EKONOMIKA —
OSNOVE GOSPODARSKE ANALIZE U
ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI«,
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1982. i »EKONOMIKA
DRVNE INDUSTRIJE —
UDŽBENIK I PRIRUČNIK«, Sveučilišta
u Zagrebu, 1983.. prof, dr R. Sabadi objavljuje
-i udžbenik i priručnik EKONOMIKA
ŠUMARSTVA namijenjen slušateljeva
Šumskogospodarskog odsjeka Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
šumarskim inženjerima u praksi.


Udžbenik je podijeljen u sedam poglavlja:


Predgovor


Uvod


1. Proizvodnja
2. Računanje vrijednosti šuma
3. Uspješnost gospodarenja
4. Troškovi
5. Investiranje
6. Planiranje u šumarstvu
7. Razmjena plodova proizvodnje
Prilog: Šumskogospodarska jedinica
»GAJ«
Literatura


U uvodu autor ističe da je pisanju udžbenika
pristupio nakon pomne analize i
anketiranja velikog broja šumarskih stručnjaka
iz prakse o poslovima i poslovnim
odlukama koje oni svakodnevno donose
obavljajući svoje dužnosti. Rezultati takve
ankete poslužili su autoru da dimenzionira
pojedina poglavlja i objasni način rješavanja
praktičnih problema.


U poglavlju o proizvodnji autor prikazuje
tijek proizvodnje u šumarstvu, upotrebu
činitelja proizvodnje i njihovu


mješavinu, pri proizvodnji drvne biomase
i općih koristi od šuma. Potom prikazuje
posebice svaki činitelj: ljudski rad,
šume i šumsko zemljište te sredstva za
proizvodnju. U prikazima autor na suvremen
način analizira demografska kretanja
i njihove implikacije na rad u šumi.


U drugom poglavlju, računanju vrijednosti
šuma, studenti i inženjeri šumarstva
nakon dugo vremena dobijaju priručnik
u kojem su brojnim primjerima objašnjeni
problemi računanja vrijednosti šuma,
procjene različitih vrijednosti i drugo. U
odnosu na raniji vrijedni rad prof. Nenadića,
autor u ovom poglavlju posvećuje
znatan prostor računanjuju vrijednosti općih
koristi šuma pomoću cost-benefit analize.
Općenito, što je velika vrijednost ove
knjige, općekoristi šuma nisu promatrane
kao nekakva fiktivna i arbitrarna vrijednost,
već sasvim konkretna, koju je
moguće kvantificirati. i koja predstavlja
proizvod šumarstva, jednako tako kao što
je to i drvna biomasa.


U trećem poglavlju: Uspješnost gospodarenja,
autor prikazuje, s brojnim primjerima,
koja znanja mora inženjer šumarstva
imati pri analiziranju poslovnih
odluka koje se odnosio u prošlosti, te dijagostičku
vrijednost koja se dobija iz
takvih analiza za buduće poslovne odluke.
Dobro je što se u ovom poglavlju autor
nije upuštao u prikaze tehnike knjigovodstva,
što inženjeru šumarstva nije potrebno,
već se usredotočio na objašnjavanje
svrsishodnog razumijevanja i analiziranja
rezultata poslovanja koje pruža zaključni
račun.


U četvrtom poglavlju govori se o troškovima,
njihovim genezama, vrstama.