DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 60     <-- 60 -->        PDF

OBLJETNICE


JEDNO STOLJEĆE
HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG DRUŠTVA


Krajem prošle godine održana je proslava još jedne obljetnice. Bila je to proslava
stote godišnjice osnutka i početaka rada »Hrvatskog naravoslovnog društva«.
Proslava je održana 26. i 27. prosinca 1985. godine.


Klica kasnijeg stabla Hrvatskog prirodoslovnog društva pojavila se 1865. godine
u Senju. Naime, u godišnjem Izvještaju senjske gimnazije za šk. god. 1864/65.
prof. Viktor Mihailović uputio je poziv za okupljanje prirodnjaka u jedno
društvo. Tu ideju prihvatio je prof. Spiridion (Špiro) Brusina (Zadar, 11. XII 1845.


— Zagreb. 1908.), tada pristav u prirodoslovnog odjelu Narodnog muzeja u Zagrebu
i, nakon gotovo dvadeset godina, uspio ostvariti tu ideju. Pripremni sastanak za
osnutak Hrvatskog prirodoslovnog društva održan je 21. kolovoza 1885. godine u
Zagrebu, ali prva skupština održana je 27. prosinca iste godine i od tada datira
rad Društva. Na prvoj skupštini bilo je prisutno svega (20 članova, koji su i svi
potpisali zapisnik o njezinom radu. Među dvadesetoricom nalaze se i dva šumara
— Josip Ettinger i Fran Ksaver Kesterčanek. Kesterčanek je izabran i za člana
upravnog odbora. Za predsjednik bio je izabran najprije dr G. Pilar, ali se on
zahvalio i predložio da tu dužnost skupština povjeri Spiri Brusini.
Prema odredbi, prvih, pravila svrha je Hrvatskog prirodoslovnog Društva da:


»§ 3. a) unapredjuje naravoslovne znanosti u obće a proučavanje na poseb


prirodnih odnošaja Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, obzirne se također na cieli
slavenski jug;
b) širenje i popularizovanje naravoslovnih znanosti u hrvatskom narodu.


§ 4. Zanimanje družtva proteže se na sliedeće struke:


na antropologiju mineralogiju
zoologiju fizičku geografiju
botaniku meteorologiju
paleontologiju fiziku


kemiju


§ 5. Za polučenje svrhe družtvo ima:


a) izdavati »»Glasnik hrvatskog naravoslovnog družtva«« a po mogućnosti i
drugih znanstvenih djela,
b) održavati popularna predavanja,
c) poduzimati znanstvene izlete,
d) kad bude moguće obdržavati skupštine izvan Zagreba (Wandernversammlungen)
«
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Članovi društva, predvođeni predsjednikom Brusinom, od ovog časa su vrlo
aktivni. Tako je već 11. ožujka 1886. godine održano prvo javno popularno predavanje
— prof, dr Lobmayer: Život čovjeka — a istog mjeseca slijede još tri
(ponedjeljkom i petkom). »Ne samo § 5 slovo b) dr. pravila nego i glas javne
štampe zahtieva da članovi »»hrv, naravoslovnog družtva«« drže javna popularna
predavanja« čitamo o Okružnici, kojim je Ravnateljstvo HPD pozvalo članove na
održavanje predavanja.


Iste, 1886. godine, izašao je i prvi broj »Glasnika Hrvatskog naravoslovnoga
družtva« u uredništvu S. Brusine. Popularni časopis »Priroda« izaći će tek 1911.
godine, dakle ove godine bilježi 75-u godišnjicu izlaženja. Oba časopisa vrlo su
značajna. Glasnik za vezu za inozemstvom a drugi, Priroda, za upoznavanje najširih
slojeva s tekovinama prirodnih znanosti. Kada naglašavamo značaj Glasnika
za vezu s inozemstvom imademo na umu, da je zamjenom, 1886. godine već s 50
časopisa, saopćavao rezultate rada hrvatskih znanstvenika inozemnim a s druge
strane zamjena je omogućila primanje stranih znanstveno-stručnih časopisa, od
koji mnogi zacijelo ni onda kao ni danas ne bi se našli u našim knjižnicama.


Obilježavanjem stote obljetnice osnutka Hrvatskog prirodoslovnog društva obavljeno
je u prosincu 1985. ovim rasporedom:


26.
— Otvaranje prigodne izložbe o osnivanju i djelovanju Društva s preko 40
eksponata među kojima, na pr., i pismo Ch. Darvina od 8. svibnja 1869. godine
kao odgovor na traženje Š. Brusini da pošalje svoju sliku koja bi se, uz
likove Linnea, Curvier-a i Boškovića, stavila na diplome dodjeljene članovima,
tada, budućeg društva.
26.
i 27. održan je skup »prirodne znanosti u suvremenom društvu«.
27.
otkrivena je i spomen-ploča na zgradi u Demetrovoj ulici br. 1, u kojoj je održana
osnivačka skupština Društva;
27.
na večer, u Glazbenom zavodu, održana je svečana Akademija. Na Akademiji
nakon pozdravne riječi predsjednika Društva akademika Nikole Škreba
jubilarcu su isporučili pozdrave predstavnici pokroviteljstva proslave tj. Sabora
SR Hrvatske, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, te Sveučilišta
u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.
Sa svoje strane Društvo je podijelilo više plaketa i priznanja. Akademija je završena
koncertom gudačkog kvarteta Pro arte — Zagreb.
Trajni trag ove proslave su tiskani materijali:


— Spomenica Hrvatskog prirodoslovnog društva 1885—1985,
— Jedno stoljeće Hrvatskog prirodoslovnog društva i

»Priroda«, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva br. 4. god. 1985/86. (godina
izlaženja pokriva se sa školskom godinom).
»U »Prirodi« objavljen je i popis članova u 1886. godine. Prema tom popisu
od 194 redovna član 12 je šumara, a među 5 članova utemeljitelja je i Petrovaradinska
imovna općina. S područja te I. o. je i najveći broj redovnih članova. Od
članova izvan Zagreba bili su još Kamilo Zajc tada u Karlobagu i Milan Zibrat,
kotarski šumar u Obrovcu. Za primitak u članstvu trebalo je preporuka dvojice
članova. Upisnina je iznosila 1 forintu a godišnja članarina 6 forinti time da primaju
i »glasnik«. Utemeljitelj morao je uplatiti 100 forinti odjednom ili u roku od
dvije godine,


Oskar PIŠKORIC