DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 57     <-- 57 -->        PDF

AKTUALNO


PRIJEDLOG OBRAČUNA RENTE U ŠUMARSTVU


Kao prilog nastojanjima da se u šumarstvu utvrdi i izdvaja dio dohotka koji
nije rezultat rada već proizlazi iz izuzetno povoljnih prirodnih okolnosti (renta)
na što objektivniji i u praksi provodi jiviji način, mislimo da bi mišljenja iz operative
bila interesantna, iako nisu teoretski apsolutno korektna i ispravna.


U Zakonu o šumama u čl. 70. do 73. propisani obračun izdvajanja dijela dohotka
koji je rezultat izuzetnih prirodnih pogodnosti je nerealan i destimulativan,
jer uzima kao osnov ostvareni dohodak, dakle rezultat tekućeg i minulog rada
zajedno sa ekstra dohotkom i ekonomske kategorije cjelokupne privrede Republike.
Takva usporedba je neadekvatna.


Cilj utvrđivanja i izdvajanja dijela dohotka koji nije rezultat rada u šumarstvu
trebao bi biti:


1. Da se dio dohotka koji nije rezultat rada izdvoji iz dohotka za raspodjelu
u OOUR i usmjeri za razvoj i namirenje društvenih potreba.
2. Da se izbjegne neobjektivna raspodjela osobnih dohodaka iz dohotka nastalog
uslijed izuzetno povoljnih prirodnih uvjeta a ne iz rada.
Isplaćivani osobni dohoci iz dohotka koji ne proizlazi iz rada ne samo da
provokativno djeluju na radne ljude u ostalim organizacijama udruženog rada,
već i u samoj OOUR destimuliraju radne ljude za veće angažiranje na stvaranju
većeg dohotka.


3. Da se izjednače uvjeti privređivanja OOUR-a u šumarstvu nakon čega bi
radni ljudi mogli uspoređivanjem rezultata rada sa drugim OOUR uvidjeli kako
posluju i rade. Na osnovu tih sagledavanja mogu se mnogo lakše poduzimati mjere
da se poboljša rad u OOUR.
Od svih »šumskih renti« samo neke, znatnije utječu na stvaranje dohotka u
OOUR šumarstvo koji proističe iz izuzetno povoljnih prirodnih okosnosti, dok
je veći dio njih beznačajan po veličini.


Utvrditi apsolutne iznose nekih renti gotovo je nemoguće, dok kod nekih taj
bi obračun bio po opsegu veliki i baziran na nesigurnim izvorima podataka. Zbog
toga u obračun, koji bi zadovoljio uz minimalnu grješku, nužno je uzeti u obzir
samo one rente koje su značajne veličine i da ih je moguće dovoljno točno izračunati.


Prema postavkama političke ekonomije rente se izračunavaju tako, da se od
tržišnih cijena odbiju vlastiti objektivni troškovi proizvodnje.
Koje rente i koliko utječu na stvaranje ekstra dohotka u šumarstvu?


Tržišne rente nema, jer su sve cijene određene bez obzira na deficitarnost
nekog sortimenta i visinu troškova proizvodnje.


Troškovi jednostavne biološke reprodukcije pokrivaju se prema čl. 66. Zakona
o šumama na teret materijalnih troškova poslovanja za sve OOUR-e bez