DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 52     <-- 52 -->        PDF

odgoditi dovršni sijek u odjelu 18a iako je bio planiran za sječu 84!85.
godine. Međutim hrastovom podmlatku bilo je potrebno osigurati više svjetla,
pa je posječen sav podstojni grab. Dakle izvršena je jedna uzgojna mjera.


U vremenu od 1963. do 1983. godine uspjeli smo oblikovati podstojnu etažu
graba, pripremiti tlo u stanje da je u svakom trenutku sposobno prihvatiti
svaki pa i najslabiji urod sjemena i tako prirodno obnoviti sastojinu
(tabl. 1., 2., 3.)


TABELARNI PRIKAZ BROJA POMLADKA I MLADIKA RANOG I KASNOG HRASTA LUŽNJAKA PO VISINSKIM RAZREDIMA NA
POKUSNIM PLOHAMA


Šumarija: Križ«vei Površina: 100 ui?


Gospodarska jedinica: Jaznak - Kosturač - Buk - Drobna Mjereno: 1985 p


Odjel: 18 a


lab. I


Ploha Visinski razredi - em


10 PO 30 10 50 6C 70 80 90 10C 110 12C 130 11C 150 16C 170 180 190 200 210
1 7´l 162 175 11S 96 83 70 70 51 56 25 21 17 27 7 5 1 6 3 1 2
2 13 16 31 27 8 6 1 3 -1
3 60 300 138 (28 375 305 213 193 119 120 90 60 15 31 13 12 8 1 -3


Plohe: 1,2 Cuercus robur L.


Ploha: 3 Quereus robur L. var tardissinia Sim. - Ph


Gospodarska jedinica »Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna« Odjel 18


Tab. 2


Stanje sastojine


Vrsta 1963. god. 1974. gocL 1984. god.
drveća


masa m3 m3/ha masa m3 m3/ha masa m3 nVVha


Quereus
robur 7.395 308 7.916 330 4.660 194


Fagus
silvatica 128 5 7 — 90 4


Carpinus
betulus 400 17 112 5 418 17


UKUPN O 7.923 330 8.035 335 5.168 215