DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Odjel 18-a površine 24 ha većim dijelom obrastao je sastojinama kasnog
hrasta lužnjaka — jelenščaka (Quercus robur L. var. tardissima Sim.-Ph)
a manjim, cea 2,40 ha, hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Unutar sastojine
kasnog hrasta nalazi se nekoliko stabala ranog hrasta i obratno. Starost hrastove
sastojine je 123 godina a podstojnog graba i nešto bukve 20—30 godina.
Sastojina je u fazi oplodne sječe.


Prema Koppenovoj klasifikaciji istraživano područje pripada klimi toplog
umjerenog kišnog tipa (C). Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca
kreće se između —3° C i —18" C a srednja temperatura najtoplijeg mjeseca
ne premašuje /22° C. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 10° C. Prvi
mraz se može očekivati 12. X a posljednji 18. IV.


Oborine su podjednako raspoređene tijekom cijele godine (Cf) time da
manje količine padnu u hladnom dijelu godine (Cfw). Maksimum oborina
pada u rano ljeto i kasnu jesen (x). Prema tome na istraživanom području
vlada klima C f w b x.


Raspored oborina je slijedeći:


God. doba Oborine mm Temperatura
T«C
zima (XII—II) 166—191 0.0— 0,1
proljeće (III—V) 203—235 10.3—10,5
ljeto (VI—VIII) 277—290 19.2—19,3
jesen (IX—XI) 223—260 10,5—10,9
Vegetacijsko razdoblje (IV—IX) 505—553 16,4—16,6