DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 42     <-- 42 -->        PDF

modela razvoja kao i svakodnevne bitke za operativno izvršenje tekućih zadataka,
neminovno će izostati mogući rezultati. Stoga je zadovoljavajuće rješavanje
problematike kadrova jedan od prioritetnih zadataka razvoj a u
cilj u razvoja , jer sa kadrovima možemo ostvariti kvalitativni napredak
i iskoristiti tzv. kvalitetne činioce razvoja na koje se treba više
osloniti i više ih preferirati od kvantitativnih pogotovo onih izvan našeg
domašaja.


Uz složene zadatke drvne industrije i pratećih funkcija znanosti, obrazovanja,
projektiranja, značajni su zadaci i prometne funkcije, koja mora
učiniti velike napore da se skladno organizira i osposobi za naredne zadatke
koji proizlaze iz razvojnih ciljeva šumsko-drvnog kompleksa Hrvatske.


Ni u šumarstvu ne smiju izostati aktivnosti koje će voditi u zacrtanom
razvojnom smjeru. Zakon o šumama, uz dosljedno provođenje, treba pridonijeti
koncentracijom poslovnog odlučivanja svrsishodnijem postavljanju
gospodarskih ciljeva koje će ići u c´lju potrajnog gospodarenja šumama
te poticati jednostavnu a osobito proširenu reprodukciju šuma, a sve to
u krajnjoj funkciji finalne proizvodnje u drvnoj industriji, ne umanjujući
pritom značaj općekorisnih funkcija šuma. po mnogim autorima višestruko
većim od same proizvodnje drvne mase, čak i preko 10 puta, ali uz uvjet
da se stvaranje tih općih koristi ne financira samo ili pretežno od drvne
industrije i korisnika drvne mase.


Ima zapažanja da uslijed nezadovoljavajućeg odnosa prema šumarstvu
i opće korisnim funkcijama šuma, osim zaostajanja u pošumljavanju ima
i drugih negativnih posljedica u samom šumarstvu i to u nejednakom vrednovanju
poslova uzgoja, zaštite i njege šuma u odnosu na iskorištavanje
šuma, što u dugotrajnijem procesu može imati katastrofalne posljedice. Stoga
se stvaraju mišljenja da je potrebno dalje funkcionalno odvajanje ovih
faza u šumarstvu i stvaranje takovih uvjeta da se uzgoj, njega i zaštita šuma
odvoji od ovisnosti o privrednom računu šumskog gospodarenja i stvore
uvjeti za neometano izvršavanje planiranih radova, a iskorištavanje šuma,
odnosno sječa i izrada drvnih sortimenata, da bude podvrgnuta kriterijima
tržišta, odnosno ako i dok to nije moguće zbog monopolnog položaja drvne
sirovine na domaćem tržištu, da se drugim mjerama utječe na optimalizaciju troškova
i elimininaciju neproizvodnosti te tako i na najmanji prijenos suvišnih
troškova vlastite proizvodnje u narednu fazu, pa sve do finalnog proizvoda
koji više nema kome prenijeti suvišne troškove. Svjetsko tržište ih ne priznaje,
a nije sigurno ni do kada će ih prihvatiti domaće. Pošto ih finalna
proizvodnja može samo kompenzirati, mora slabiti a time i dovesti u pitanje
cjelokupni razvoj šumskodrvnog kompleksa Hrvatske i svega što je uz
njega vezano, a to nije malo.


* * *


Eto, u ovom istina, malo podužem izlaganju pokušao sam iznijeti razvojne
ciljeve, zadatke, osnovne pravce riješenja, okolnosti u kojima će se
razvoj odvijati vezan na sadašnje stanje i dosadašnja dostignuća. Procjene
problema i mišljenja o rješenjima mogu biti i različita, ali vjerojatno nema
bitnih razilaženja u ocjeni da šumskodt´vni kompleks ima realne razvojne
šanse te da i mi ovdje prisutni i svi oni koji djeluju u šumskodrvnom kom-,