DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— organiziranje proizvodnih programa u Proizvodnim zajednicama, kao
oblik ostvarivanja razvoja svih zainteresiranih proizvođača identificiranog
proizvodnog programa,


— organiziranje zajedničkih funkcija: marketinga, razvoja i financija, te
informatičke funkcije.


Za rukovođenje i koordinaciju aktivnosti Proizvodnih zajednica i zajedničkih
funkcija imenovani su direktori i osnovna Radna zajednica Poslovne
zajednice za opsluživanje upravnog i samoupravnog mehanizma Poslovne zajednice.


Efikasnost Poslovne zajednice, ovisiti će od nekoliko temeljnih elemenata:


— od subjektivnih ističemo prvo: znanje potrebno da se daju prava
rješenja, što bi trebalo biti osigurano stručnim sastavom i kadrovima u
okviru organizacija članica Poslovne zajednice i korištenjem znanja i izvan
Poslovne zajednice, te


drugo: spremnošću za provođenjem dogovorenog odričući se pri tome
eventualnih kratkoročnih interesa u cilju ostvarivanja trajnih interesa i
treće od sposobnosti da se predviđena organizacija što brže i osposobi za
izvršavanje zadataka;


— od objektivnih ističemo prvenstveno odlučujuću promjenu uvjeta
privređivanja u pravcu što bržeg ustaljivanja uvjeta na dugoročnoj osnovi
i na uvažavanju ekonomskih zakonitosti te na takovoj ukupnoj ekonomskoj
politici u kojoj će se optimalno podudarati ukupni društveni ciljevi i interesi,
sa interesima osnovnih organizacija udruženog rada. Za sada ni jedan
od tih elemenata ne zadovoljava.


I iz ovoga srednjoročnog plana vidljivo je da je šumskodrvni kompleks
značajno ovisan u realizaciji svojeg razvoja od opće društvenog razvoja i
mjera ekonomskog sistema, kao što je bio i bitan utjecaj i u dosadašnjem
razvoju, koji dobrim dijelom zbog izostajanja očekivanog općeg razvoja nije
ostvaren u planiranom obimu. Na to treba računati i u narednom razdoblju.
Pvealno je za pretpostaviti da će i u ovom srednjoročnom razdoblju ili
barem u jednom dijelu još uvijek vladati inflacija i njeni uzroci ali i posljedice.


Nadalje, da će se još neodređeno vrijeme zadržati sadašnji način primarne
i sekundarne raspodjele društvenog proizvoda koji bitno utječe na
motivaciju u stvaralačkom i proizvodnom radu i iskrivljuje u dobroj mjeri
mjerila u raspodjeli stvorenih dobara.


Opravdana je i treća pretpostavka da će se još neodređeno vrijeme zadržati
sistem poslovnog odlučivanja koji ne počiva uvijek na ekonomskim
kriterijima.


Osim utjecaja ovih vanjskih činilaca na optimalizaciju razvoja šumskodrvnog
kompleksa treba uvažiti i postojeće proizvodno-tržišne strukture u
kojima se javljaju proizvodi šumarstva i prerade drva na tržištu. Šumarstvo,
koje se na tržištu pojavljuje samo sa drvnom biomasom a ne i proizvodima
općih koristi šuma, ima izvjestan monopol, vrlo naglašen u našim uvjetima
gaje je konkurentna ponuda u potpunosti isključena.


Drvna industrija, osobito finalna proizvodnja, djeluje u sasvim drugim
uvjetima: na domaćem tržištu nije izložena stranoj nego domaćoj konkuren


210