DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 39     <-- 39 -->        PDF

U Proizvodnoj zajednici za pokućstvo iz masiva 29 tvornica pokućstva
planiralo je u 5 proizvodnih programa porast proizvodnje za 170% i izvoza
za 217% (odnos 90/85), te bi izvoz dosegao 150 mil. dolara. Uz konkretne mjere
podrške izvoznoj orijentaciji treba osigurati i financijska sredstva za ulaganje
u osnovna sredstva u visini od 15 mldi dinara i oko 19 mil. dolara za
uvoz opreme.


U Proizvodnoj zajednici pločastog i tapeciranog namještaja planira se
program u 3 osnovne skupine, a u planiranju učestvuje 27 proizvođača. Planiran
je porast proizvodnje od 37° o a izvoza 212" o, te bi ovaj iznosio oko 37
mil. dolara. Planirano je ulaganje u osnovna sredstva 6 mldi dinara, a u uvoz
opreme 9,5 mil. dolara.


U Proizvodnoj zajednici građevinskih elemenata od drva planirana su
3 osnovna programa, a u planiranju je sudjelovalo 33 proizvođača, koji
proizvode 65"» ukupne proizvodnje građevinskih elemenata od drva. Planiran
je porast proizvodnje 11,5" o, izvoz 84" (1 i iznosio bi u 1990. oko 17,5 mil.
dolara. Predviđena su ulaganja od oko 1,5 mldi dinara i uvoz opreme 1.350.000
dolara.


U Proizvodnoj zajednici za montažne objekte i opremanje objekata planirana
su 3 osnovna programa, a u planiranju je učestovalo 17 specijaliziranih
proizvođača. Planirano je povećanje proizvodnje za 6211 u, a izvoz 3.8
puta te bi iznosio oko 7,3 mil. dolara. Potrebna su ul gaija u osnovna sredstva
u visini od 535 mil. dinara i uvoz opreme od oko 1 mil. dolara.


U planiranju programa razvoja papira i papirnih proizvoda sudjeluje
7 radnih organizacija koje su planirale ukupno 24" o više proizvoda nego
u 1985. godini Proizvodnja papira će porasti za 28" n. a prerada papira će
porasti oko 40"n ili zajedno porast proizvodnje će iznositi 36% u odnosu na


85. godinu. Planirano je ulaganje u osnovna sredstva 24.5 mlde dinara. Izvoz
bi porastao za 103% te bi iznosio oko 45 mil. dolara, a uvoz za 43" o i iznosio
bi oko 24.5 mil. dolara.
Ovako skraćeni pogled u planove razvoja proizvodnih zajednica u Poslovnoj
zajednici, što znači praktično u cijelom šumskodrvnom kompleksu Hrvatske
ne daje i pregled svih aktivnosti predviđenih u realizaciji planova.


Osnov za provedbu aktivnosti koje bi u prvom redu djelovale na ublažavanje
posljedica dosadašnjeg neskladnog razvoja i strukturnih neusklađenosti
unutar reprokompleksa, kao i optimalizaciju efekata koji su ostvarivi
boljim uređivanjem odnosa unutar reprocjeline u smislu optimalnijeg korišćenja
postojećih proizvodnih snaga, dakle taj osnov je dat u odrednicama
Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Poslovnu zajednicu »EXPORTDRVO
« i prihvaćen udruživanjem i osnivanjem poslovne zajednice početkom
1985 godine.


Ti osnovi su:


— vođenje zajedničke i koordinirane politike plasmana, naročito izvoza,
— usklađivanje i zajedničko planiranje razvoja.
— usklađivanje međusobnih odnosa u cilju trajne opskrbljenosti sirovinama
i uspostavljanje dohodovnih odnosa na proizvodnim programima.
U ostvarivanju zajedničkih interesa na osnovi prihvaćenih principa, postavljena
je i organizacija koja će biti sposobna da te interese ostvari, a
to je:


209