DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 38     <-- 38 -->        PDF

U razradi konkretnih programa razvoja do 1990. godine u Poslovnoj zajednici
prišlo se planiranju proizvodnih programa u Proizvodnim zajednicama,
pa su tako planirani osnovni razvojni elementi.


Proizvodnja zajednica za šumske proizvode planira porast etata po godišnjoj
stopi od 1,5" (i a proizvodnju netto sortimenata po stopi od 2" o godišnje
zbog boljeg korištenja drvne mase. Planirani etat u 1990. godini iznosi 5,325
ml. m:i brutto mase, a proizvodnja šumskih sortimenata (netto masa) 4,487
mijl. m:!. U osnovna sredstva će se uložiti 25 mldi dinara od čega za uvoz
opreme 5 mil. USA dolara. Izgraditi će se 2500 km šumskih cesta, čime bi
se poboljšala otvorenost šuma na 10 km 1000 ha. Izvoz se neće povećavati
i iznosit će 12.5 miliona dolara.


U program unapređenja i proširenja šumskog fonda uložiti će se 17.5 mldi
dinara a u mehanizaciju šumsko uzgojnih radova oko 3,5 mldi dinara.


Biološka reprodukcija šuma u narednom razdoblju iznositi će:


jednostavna proširena
reprodukcija


1. pošumljivanje i popunjavanje 25000 ha 25000 ha
2. rekonstrukcije i konverzije 35000 ha
3. plantaže i intenzivne kulture 5000 ha
4. njega i zaštite i dr. 325000 ha
Prema tome radovi će se odvijati
ukupno na 350000 ha 65000 ha
u jednostavnoj u proširenoj
reprodukciji


Proizvodna zajednica za piljenu građu, ploče i furnir planira ukupno povećanje
proizvodnje piljene građe od 18% (u okviru Poslovne zajednice čini
ovu proizvodnju 56 proizvođača sa 85" n ukupne proizvodnje SRH). Izvoz
će iznositi 70 mil. USA dolara od ukupno 80 mil. dolara izvoza piljene građe
i elemenata iz SRH. Planirano je ulaganje u osnovna sredstva cea 2 mlde
dinara te oko 2.5 mil USA dolara za uvoz opreme, uglavnom za modernizaciju
kapaciteta.


Program proizvodnje furnira planira 8 proizvođača plemenitog i konstrukcionog
furnira, koji sada proizvode oko 60% od ukupnog proizvedenih
količina furnira u Republici, i predviđaju 20% porasta proizvodnje i oko
18 mil. USA dolara izvoza. Planirano je ulaganje u osnovno sredstvo od 2.2
mlde dinara u zamjenu opreme i modernizaciju.


Program proizvodnje ploča, u Republici predviđa ukupno povećanje proizvodnje
u odnosu na 1985. .godinu za 122%, zbog niske proizvodnje u 1985.
god. i povećanja kapaciteta proizvodnje u Bjelovaru (troslojne iverice), ugradnje
nove preše za iverokal ploče i izgradnje nove tvornice šperploča za oplatu
u Udbini. Planirano je ulaganje od cea 2,85 mldi dinara. Planiran je izvoz
u vrijednosti od cea 4.3 min. dolara ili za 153% veći nego u 1985. godini.


208