DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Ovako postavljeni ciljevi i koncepcija razvoja reprocjeline u skladu je sa
osnovnim odrednicama razvoja Republike i Jugoslavije, ali je nužno da se
ostvari cijeli niz mjera i aktivnosti u organizacijama udruženog rada, nosilaca
razvoja i kod nosilaca mjera ekonomske politike i sistema. To znači:društvenim planom Republike osigurati uvjete razvoja izvozno orijentirane
proizvodnje na domaćim sirovinama među kojima je značajno mjesto
šumarstva i prerade drva—
mjerama i instrumentima ekonomske politike poticati izvoz finalnih proizvoda.

realnije vrednovati značaj šumarstva i drvne industrije u cilju jačanja
motiva i uvjeta za udruživanje rada i sredstava za razvoj,

uređivanjem međusobnih odnosa u razvoju reprocjeline definirati i uskladiti
zajedničke interese u razvoju među granama i organizacijama udruženog
rada i tako stvoriti uvjete za porast produktivnosti rada i sredstava.

realizacijom samoupravnog sporazuma o usklađivanju odnosa u opskrbi
kapaciteta drvnom sirovinom stvoriti uvjete za optimalno korišćenje i drva
i kapaciteta drvne industrije.
Na osnovu realizacije ovih mjera i aktivnosti planira se:promjena strukture izvoza u korist finalnih proizvoda od drva i proizvoda
papirne industrije, tako da bi njihovo učešće u ukupnom izvozu proizvoda
šumskodrvnog kompleksa bilo 77% umjesto sadašnjih 48%,

povećanje izvoza u 1990. godini do 500 mil. USA dol..

rast proizvodnje u fizičkom obujmu u ; grani 300 po stopi 1—1,5° o
grani 122 po stopi 2%
grani 123 po stopi 5%
grani 124 po stopi 6,9%

rast društvenog proizvoda po stopi od 3 do 3,5% godišnje, čime bi ostvario
približno isti rast kao i društveni sektor privrede Republike.
— ostvarivanje porasta zaposlenosti za oko 2500 novo zaposlenih.


Za ostvarivanje ciljeva nužno je osigurati sredstva za investicijska ulaganja
koja bi iznosila oko 78.5 milijardi dinara od čega u:
proizvodnji:


piljene građe i ploča 6,5 milijardi dinara
finalnoj proizvodnji 25 milijardi dinara
proizvodnji i preradi celuloze i papira 21,5 milijardi dinara
u šumarstvu 25,5 milijardi dinara


Za uvoz oreme treba osigurati cea 85 mil. dolara, od kojih 59% otpada
na uvoz opreme za finalnu proizvodnju. Izostajanje predviđenih mjera i aktivnosti,
kao i sredstava za poboljšanje materijalne osnove rada ili njihovo
odlaganje i kašnjenje, sasvim će umanjiti realne mogućnosti povećanja izvoza,
a posve eliminirati realizaciju cilja od 500 mil. dolara izvoza u 1990.
godini.


207