DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Politika ograničavanja investicijske i osobne potrošnje utječe na pad potrošnje
finalnih proizvoda iz drva. koji se ne može nadoknaditi izvozom iz
već ranije rečenih razloga.


Brzo klizanje tečaja dinara donijelo je određene efektne izvozno orijentiranim
proizvodnjama no u ukupnosti djelovanja u finalnoj proizvodnji nisu
posebno došli do izražaja u punoj mjeri zbog neiskorištenih kapaciteta za
domaću potrošnju, bržeg rasta cijena sirovina i repromaterijala i dr.


Posebno su poremećeni odnosi u industriji papira, kako zbog ovisnosti


o uvozu sirovina i materijala tako i zbog obaveza po inozemnim kreditima
preuzetim za ulaganje u osnovna sredstva i prema inopartnerima.
Izuzetno negativne posljedice uočavaju se na području poslovnih rezultata
sa značajnim povećanjem gubitka u drvnoj industriji, a izričito u proizvodnji
pokućstva, te daljnjim zaostajanjem osobnih dohodaka u drvnoj industriji
Hrvatske.


IV RAZVOJNI CILJEVI I GLOBALNE MOGUĆNOSTI
NJIHOVOG OSTVARIVANJA


Ako sažeto postavimo razvojne ciljeve u 4 grupe:


1.
povećanje izvoza, osobito proizvoda višeg stupnja prerade i obrade, posebno
na konvertibilno tržište,
2.
povećanje ukupne proizvodnje, osobito proizvoda višeg stupnja obrade,
3.
poboljšanje privrednog položaja ukupnog šumskodrvnog kompleksa,
4.
proširenje radova i ulaganja u biološku reprodukciju, osobito proširenu,
kao osnovu za povećanu proizvodnju sirovina potrebnih za trajan razvoj
preradne drva, te za povećanje efekata općekorisnih funkcija šuma.
onda predpostavljamo da je za to osnova u:


— raspoloživim sirovinama, jer sirovina još nije limitirajući faktor razvoja
finalne proizvodnje,
— mogućnosti da se osigura plasman na svjetskom tržištu uz zadovoljavanje
uvjeta koje ono postavlja u kvaliteti, cijeni i drugim konkurentskim uvjetima.
Da bi iskoristili ove osnove treba osigurati:


— da se izvozna orijentacija može planirati dugoročno i da bude zasnovana
na ekonomskim interesima,
— da se ostvare ostali preduvjeti ekonomske politike u kojima će vladati ekonomska
logika.
— da se reprocjelina organizira u funkciji ostvarivanja razvojnih ciljeva
usklađivanjem unutrašnjih proturječnosti u međusobnim odnosima,

da se izvrši strukturalno usklađivanje preradbenih kapaciteta u svim fazama
reprocjeline,
— da se postigne racionalnije korišćenje biomase u cjelini i drvne sirovine
kroz više faze prerade.