DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— proizvodnja motažnih kuća i objekata relativno je slabo razvijena
u Hrvatskoj, pa iako je ograničena sirovinskom osnovom nije ostvarila mogući
razvoj;
— proizvodnja ambalaže, paleta i drvne galanterije
nije razvijena u skladu sa mogućnostima sirovinske osnove i plasmana;
— u proizvodnji i preradi papira i dalje je prisutan nesklad
između proizvodnje primarnih sirovina za preradu (poluceluloze, celuloze,
visokobjeljene celuloze i primarnih papira) te razvijene finalne prerade papira
i grafičke industrije;
— grupacija proizvodnje i prerade papira opterećena je pomanjkanjem
sirovina, uvozom oko 50% potreba celuloznog drva četinjača, tehničkom dotrajalošću
opreme, nedostatkom sredstava za modernizacije a u vrijeme većih
energetskih teškoća trpi i od pomanjkanja energenata i energije (toplinske
i električne);
— pozitivno je realizacija investicija u Belišću i Riječkoj tvornici papira,
dok su negativni elementi razvoja u zaostajanju modernizacije i rekonstrukcije
Zagrebačke tvornice papira i tvornice celuloze i papira u Plaškom;
— proizvodna struktura nije pogodna za proizvodnju visokokvalitetnih
proizvoda za izvoz, te se ne postižu optimalni izvozni efekti.
Kretanje izvoza drva i drvnih proizvoda


U proteklom razdoblju od 1981—1985. godine ostvaren je ukupan izvoz
izražen u USA dolaru od oko 1 milijardu i 128 milijuna USA dolara, ali je
ostvarenje u raskoraku sa planom, pa se udjel izvoza u izvozu privrede
Hrvatske i u izvozu ŠPK Jugoslavije smanjuje.


Za
kretanje izvoza u proteklom razdoblju značajno je:pad izvoza u razdoblju od 1981—1983. god. od 265 mil. dolara na 198 mil.
dolara,

porast u 1984. godini na 224 mil., što je ipak niže od onoga u 1981. godini,

stagnacija u 1985. godini, kada je ostvareno 217 mil. dolara izvoza. Ovi
rezultati proizlaze iz metodologije iskazivanja izvoza u USA dolarima, no
ako bi preračunali prema svim valutama i tako eliminirali međuvalutne
odnose izazvane stalnim rastom vrijednosti dolara, slika bi bila blaža i
ne bi bio iskazan pad izvoza. Bez obzira na ove metodološke razlike nije
ostvaren planirani izvoz,

iako se je izvozilo proizvode svih faza prerade od sirovine do finalnih proizvoda,
uz relativno nisko učešće ovih posljednjih, ipak je ostvaren pozitivan
pomak u poboljšanju strukture izvoza u korist viših faza prerade u
finalnoj proizvodnji drva i proizvoda prerade papira;

izvoz nije ostvaren u planiranom obujmu zbog slijedećih elemenata:

pada proizvodnje primarnih i finalnih proizvoda u 1983. god.,

pada izvoza na klirinško područje,

teškoća u snabdjevanju sirovinom, repromaterijalom i energijom,

pritiska inozemnih kupaca na sniženje cijena,

prodaje izvoznog asortimana za dinarsko plaćanje radi rješavanja problema
likvidnosti,

neorganiziranosti nastupa u izvozu,