DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— i pored ovakve situacije sa postojećim kapacitetima instaliraju se novi.
mimo dogovora i planova,
— nisu ostvareni planovi uvoza egzota za plemenite furnire.
U proizvodnji drvnih ploča:


— karakteristično je da su kapacieti proizvodnje svih vrsta ploča manji
i od potrošnje i od sirovinskih mogućnosti,
U proizvodnji finalnih pro iz voda od drva:


— zabilježen je pad proizvodnje po stopi od —0,6 umjesto planirane godišnje
stope rasta od 6%;
— posebno je izražen pad proizvodnje u razdoblju od 81—83. godine;
— kao posljedica ovog pada, proizvodnja pokućstva pala je sa drugog na
četvrto mjesto u Jugoslaviji, što je poražavajuće u odnosu na sirovinske
mogućnosti i razvojne ciljeve;
— kapaciteti za proizvodnju pokućstva ne koriste se dovoljno, a i strukturno
ne zadovoljavaju današnju tržišnu orijentaciju na izvoz. Svega 30´%
kapaciteta je izvozno orijentirano na proizvodnju pokućstva od masiva, a
70´% kapaciteta je u pločastom i tapeciranom namještaju sa pretežnom orjentacijom
na domaće i klirinško tržište;
— iako je u znatnom porastu odnos ostvarenih prihoda od izvoza u odnosu
na ukupan ostvaren prihod od prodaje finalnih proizvoda, on iznosi u
1984. godini svega nešto preko 24%;
— postojeći kapaciteti su uglavnom nespecijalizirani, slabo je razvijena
podjela rada i kooperacija, preveliki su po instaliranoj opremi i broju zaposlenih,
što im umanjuje fleksibilnost prema udovoljavanju zahtjeva tržišta,
umanjuje sposobnost proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda u manjim serijama,
umanjuje produktivnost i ekonomske efekte;
— novosagrađeni kapaciteti za proizvodnju namještaja od masivnog drva
izvozno su orijentirani, -što je pozitivno za dalji razvoj, ali im je osnovna karakteristika
sličnija postojećoj strukturi nego li modernoj koncepciji fleksibilnih,
specijaliziranih, kooperativnih kapaciteta;
— i nadalje se teško usvaja suvremeniji koncept razvoja finalne proizvodnje,
pri čemu se previše uvažavaju dosadašnja nepovoljna iskustva u
pogledu specijalizacije, podjele rada i kooperacije a naročito njihovi ekonomski
aspekti i nepouzdanost, nego li što se iskazuje spremnost za pozitivne
promjene;
— proizvodnja građevinskih elemenata iz drva pada a što je uslovljeno
padom izgradnje stanova i neuklapanjem u zahtjeve svjetskog tržišta programom,
kvalitetom i cijenom. I ova je proizvodnja nepovezana i nespecijalizirana,
a dijelom počiva na sirovini deficitarnih četinjača, što im limitira
razvoj;
— proizvodnja podova bilježi povećanje u odnosu na startnu
godinu, ali je nedovoljno razvijena proizvodnja suvremenih podnih elemenata,
koji nude prednosti u ugradnji a i u boljem korišćenju vrijedne drvne
sirovine: