DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Tako je izgrađeno svega oko 1500 km šumskih cesta umjesto 2500 km
ali se i dalje otvorenost šuma na 1000 ha očuvanih šuma održava na razini
od oko 9 km, dok je u zemljama naprednog šumarstva Evrope ova otvorenost
između 15 i 20 km na 1000 ha.


Zaostaje se i u programu šumskouzgojnih radova. U razdoblju 1981—85.
godine, ostvarenje će biti svega 53.4%. sa značajnim zaostacima u planovima
unošenja četinjača, plantaža i nasada i intenzivnih kultura.


Sudionici Društvenog dogovora o ostvarivanju programa pošumljivanja
degradiranih šuma i šumskih površina u SR Hrvatskoj u razdoblju 1981—
—1985. godini nisu izvršavali svoje obveze, pa su izostala potrebna sredstva
za realizaciju planova.


Posljedice ovog zaostajanja odražavaju se nepovoljno na dalji razvoj
jer se ocjenjuje da u šumarstvu, između ostaloga:


— zbog nedovoljnog pošumljavanja od 7000 ha umjesto 30000 ha godišnje,
gubimo oko 200.000 t biomase;
— nepovoljni utjecaji, posebno promjena kemijske klime, djeluju da
se dio godišnjeg etata namiruje odumrlim stablima, čime se remeti struktura
i u dijelu gospodarskih šuma smanjuje drvna masa;
— zbog umanjenih drvnih zaliha smanjuje se i prirast šuma jer se
umanjuje glavnica. Prirast se smanjuje i radi promjena »kemijske klime«;
— smanjuje se vrijednost općekorisnih funkcija šuma;
— zanemarivanjem ekološke funkcije šuma narušava se i njena biološka
ravnoteža sa posljedicama slabljenja biološkog potencijala i posljedicama
na vitalne potrebe stanovništva.
U industrijskoj preradi drva:


— kapaciteti za pilansku preradu drva nisu usklađeni sa sirovinskom
osnovom te se nedovoljno koriste.
— regionalni raspored pilana također je neusklađen, osobito u varaždinskoj,
zagrebačkoj i ličkoj regiji,
— velik broj pilana izvan osnovne djelatnosti, kao i pilana u vlasništvu
građana, povećava pritisak na sirovinsku osnovu i pogoršava stanje
snabdjevenosti. nelojalnu konkurenciju i dr.,
— proizvodnja piljene građe nije u funkciji finalne prerade,
— i uz instalirane kapacitete, prvenstveno u društvenom sektoru, značajan
je odliv sirovine na druga područja izvan reprocjeline a dio i u izvoz,
— usprkos neprihvatljivom stanju veličina i rasporeda pilanskih kapaciteta
i dalje su prisune ambicije povećanja kapaciteta ili svaranja novih (uz
podršku lokalnih faktora),
— mnoge pilane su zastarjele i dotrajale te ih treba osuvremeniti ali da
se ne poveća kapacitet, što je dosta složen zahtjev.
U proizvodnji furnira:


— instalirani kapaciteti se ne koriste racionalno uslijed nedovoljne snabdjevenosti,
iako se ocjenjuje da za njihovo snabdjevanje ima sirovine, ali
se ona djelomično prerađuje u pilanama, prodaje u izvoz ili za preradu u druge
republike.