DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ske, razmotriti razvojne mogućnosti i ocjeniti realne šanse za realizaciju mogućeg
razvoja, kako bi u svom djelovanju na svim ražinima, utjecali djelotvorno
na optimalan razvoj i ostvarenje ciljeva razvoja.


Za razumijevanje i ocjenu zasnovanosti razvojnih mogućnosti koristiti ćemo
osnovne podatke i procjene prikupljene i obrađene u Poslovnoj zajednici
»EXPORTDRVO« u razdoblju pripreme planova razvoja od 1986. do 1990.
godine.


I DOSADAŠNJE TENDENCIJE I POSTIGNUT STUPANJ RAZVOJA


Društveno organizirani dio reprodukcijske cjeline šumarstva i prerade drva
u SR Hrvatskoj, koja počinje od uzgoja i zaštite šuma a završava finalnom
proizvodnjom i trgovinom drvnim proizvodima, čini oko 500 osnovnih
organizacija udruženog rada sa više od 80 tisuća radnika u društvenom sektoru.
No i privatni sektor je važan jer posjeduje oko 24" o šumskih površina
s oko 9°/o drvne mase. a u preradi drva sudjeluje s preko 3 tisuće radionica.


Iako značajan, u poslijeratnom razdoblju udjel šumarstva i prerade drva
u ukupnoj privredi SR Hrvatske stalno je opadao kao posljedica sporijeg
rasta proizvodnje ovog kompleksa od privrednog rasta republike u cjelini.


Ipak, u razdoblju od 1967—1980. godine ostvaren je ubrzani rast industrije
papira (stopa rasta 6,9) i proizvodnje finalnih proizvoda iz drva (stopa
rasta 7,5 u odnosu na stopu rasta industrije i rudarstva Hrvatske od 6,1).
Time je ostvarena pozitivna promjena u strukturi proizvodnje u pravcu
proizvodnje finalnih proizvoda, što je u skladu sa ciljevima razvoja. No
dosadašnja razina napretka i sirovinska osnova kao i potrebe tržišta omogućuju
još veći razvoj finalne proizvodnje.


Nakon relativno visokih stopa rasta fizičkog opsega proizvodnje do 1980.
godine, razvoj šumskodrvoprerađivačkog kompleksa se u prve tri godine proteklog
srednjoročnog plana bitno usporava a u dijelu prerađivačkih djelatnosti
pokazuje smanjenje pa je 1983. godine proizvodnja niža nego 1980.
godine. Oživljavanje proizvodnje započeto u 1984. godini nije dovoljno da bi
se ostvario bitan utjecaj na izvršavanje planskih proporcija u proizvodnji i
izvozu te na popravljanje financijskog položaja.


Prosječna godišnja stopa rasta proizvodnje u razdoblju 1981—1985. iznosila
je:


— iskorištavanje šuma 4.0
— proizvodnja piljene građe i ploča 1.0
— proizvodnja finalnih proizvoda od drva —0,6
— proizvodnja i prerada papira 1,3
Neke od osnovnih značajki razvoja u proteklom razdoblju bitnih za dalji
razvoj:


U šumarstvu:


— zaostajanje ulaganja u šumarstvu kao posljedicu ovisnosti samo o
vlastitim sredstvima, jer se za dugoročne investicije teško dobiju povoljni
krediti, a udruživanje sredstava ostalih zainteresiranih nije bilo na potrebnoj
visini ili je gotovo sasvim izostalo.
200