DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1986 str. 29     <-- 29 -->        PDF

UDK 630*71 + C74 (497.13) Sum. list CX (1986) 199


MOGUĆNOSTI RAZVOJA ŠUMSKODRVOPRERAĐIVAČKOG
KOMPLEKSA SR HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 1986. DO 1990.
GODINE1


Marijan HOFER


SAŽETAK. Na osnovu prikupljenih podataka i procjene obrađene
u Poslovnoj zajednici »EXPORTDRVO« za razdoblje od 1985.
do 1990. godine autor je u prvom dijelu prikazao sadašnje stanje
u šumskoj proizvodnji, u industrijskoj preradi drva, sve do finalnih
proizvoda, i u prometu drvom. U drugom dijelu razmatra organiziranost
šumskodrvoprerađivačkog kompleksa a u trećem ekonomske
uvjete za poslovanje radnih organizacija u tom kompleksu.
Posebno se osvrnuo na efikasnost rada Poslovne zajednice naglašavajući
značenje ljudskog faktora odnosno stručnih kadrova.
Za uspješan razvoj nužno je i dosljedno provođenje odnosnih odredaba
Zakona o šumama, (op)


Svoje izlaganje autor je poče) ovim tekstom:


»Uvažene drugarice i drugovi,
kolegice i kolege u ovom izlaganju pod naslovom


»SAGLEDAVANJA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ŠUMSKO-PRERAĐIVACKOG
KOMPLEKSA HRVATSKE U RAZDOBLJU 1986—1990. I DALJE
«


pokušat ću iznijeti osnovne elemente dosadašnjeg i budućeg razvoja«.


Inženjeri i tehničari u šumarstvu i industrijskoj preradi drva Hrvatske
značajan su činilac razvoja šumsko-drvnog kompleksa Hrvatske. Svojim djelovanjem,
stručnim i rukovodnim bilo u proizvodnji, znanosti, obrazovanju,
projektiranju ili prometu, kao i djelovanjem na svim razinama samoupravnog
i političkog života u Hrvatskoj, a i šire, ostvaruju značajan utjecaj u usmjeravanju
svakodnevnog poslovanja i razvoja.


Stoga je potrebno i na ovom skupu1, najvišem u okviru društvene organizacije
inženjera i tehničara šumarstva i industrijske prerade dr*a Hrvat


1) Ovaj tekst autor je izložio na 91. skupštini Saveza društava inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske održane 24. travnja 1986. godine
u Vinkovcima.


2) Marijan. Hol´er.dipl. inž. šum., Poslovna zajednica »EXPORTDRVO«, Zagreb,
Trg Mažuranića (i.


199