DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 79     <-- 79 -->        PDF

IN MEMORIAM


RUDOLF ANTOLJAK,
dipl. inž. šumarstva


(9. XI 1911 — 19. II 1986)
Napustio nas je zauvijek jedan izuzetan
čovjek, divan čovjek, koji je širio oko
sebe nemir dobro organizirane akcije.
Njegove stalne težnje i gledanja u budućnost
i prošlost stremili su savršenstvu
kretanja naprijed za kvalitetnije ljude, za
bolju i vredniju šumu, za razvoj struke, za
pravo mjesto struke u našem društvu, za
bolje međusobno shvaćanje šumara i pilanara.


Svrha njegova razmišljanja i djelovanja
uvijek je uzvišena i predstavlja siguran
korak naprijed poslije završene akcije.
AntolJakova motivacija za pokret nije
nikada obična, a posao koji obavlja je
isplaniran savršeno, do najsitnijih pojedinosti.


Ing. Rudi Antoljak nije poznavao problem
pronalaženja suradnika, privlačio ih
je svojim oduševljenjem i marljivošću koja
nije poznavala granica. Njegova najveća
i možda jedina ljubav bio je Savez


društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije.


Tajnik Saveza postaje 1948. godinena toj dužnosti ostaje do 1952. godine. Razvoj
Šumarskog društva u dinamičnim
poslijeratnim godinama upravo traži čovjeka
Antoljakova profila. U svome tajničkom
razdoblju organizira izdavanje izvrsnih
šumarskih priručnika što predstavlja
poseban doprinos razvoju šumarske
i drvarske struke. Njegov tadašnji boravak
u Savezu ostavlja duboke tragove u
smislu razvoja Društva i doprinosa struke
porušenoj Zemlji.


Poslije dvadeset godina provedenih u
operativi ponovno se vraća Savezu. Ovaj
puta kao poslovni tajnik i pun ideja za
promicanje struke. U Savez se vratio uoči
proslave stole godišnjice izlaženja ŠUMARSKOG
LISTA i 130-te godišnjice osnivanja
Hrvatskog šumarskog društva.


Njegova prva velika akcija je organiziranje
stručnog Savjetovanja u Zadru 1974.
godine pod naslovom »Uloga šume i šumske
vegetacije u zaštiti jadranskog područja.
« U organizaciji i radu Savjetovanja
pridobiva suradnju mlađih znanstvenih kadrova.


Slijedi organizacija vrlo uspjele proslave
100-godišnjice neprekidnog izlaženja
ŠUMARSKOG LISTA i 130-godišnjice osnivanja
Saveza te izdavanje značajne publikacije
pod naslovom POVIJEST ŠUMARSTVA
HRVATSKE KROZ STRANICE
ŠUMARSKOG LISTA čiji je jedan od urednika.


Ing. Antoljak poduzima poslije toga
veliku akciju vraćanja nacionalizirano;:;!
ŠUMARSKOG DOMA Savezu. Višegodišnjim
napornim radom uspijeva postići cilj
u koji je malo tko vjerovao. Godine 1979.
Sabor SR Hrvatske donosi Zakon, po hitnom
postupku, o vraćanju zgrade ŠUMAR


KA
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 80     <-- 80 -->        PDF

SKI DOM Savezu, koji se ponovno nalazi
u vlastitoj kući.


AntolJakova »MALA ŠUMARSKA KRONIKA
« plijeni pažnjlu čitalaca ŠUMARSKOG
LISTA i još jednom otkriva u njemu
pravo novinarsko pero. Znao je otkriti
pravi napis, bio je ikratak i jezgrovit, pa
»Kronika« povećava popularnost ovoga
stručnog časopisa.


Druga velika Rudijeva ljubav poslije
Šumarskog društva je njegova generacija
fakultetskih kolega kojoj do kraja ostaje
vjeran. Oživljavanjem »ŠUMARSKOG ČETVRTKA
« skuplja više šumarskih generacija
među kojima pronalazi svoje najvjernije
suradnike u naporima za promicanje
Saveza i struke. Bio je zaista izuzetan čovjek.


Dozvolite mi na kraju, da se u ime
Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske te u
ime Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu oprostim od divnog čovjeka koji
će nam nedostajati.


Neka je vječna hvala islava
ing.Rudiju Antoljaku!


Ovim govorom Prof. dr Branimir PRPIĆ,
glavni urednik Šumarskog lista, nad
odrom odao je posmrtnu počast ing. Rudolfu
Antoljaku u ime Saveza društava inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske i u ime Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.


U ime kolega oprostio se ing Franjo
PETROVIĆ, koji je u svom govoru naglasio:


Od početka do kraja njegove stručne
karijere i života njegov životni put manje
je bio posut ružama a više trnjem. Ali,
njegovi nazori, njegovo gledanje i njegova
djela odražavala su plemenitost karaktera,
nesebičnost, ljubav za pošteni rad,
ljubav za ljude, posebne one šumarske
struke. Znao je, kada je vrijeme i kako,
pomoći prijateljima i kolegama i u najkritičnijim
situacijama.


Nepovoljni uvjeti posljednjih godina
stručne karijere bile su razlogom, da je
ranije otišao u mirovinu. Međutim velika
životna energija i volja za rad te smisao
za organizaciju našli su kompenzaciju u
stručnodruštvenoj organizaciji u Savezu
društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, na dužnosti
tehničkog tajnika.


Na dužnosti tehničkog tajnika unio je
cijeloga sebe, provodeći cijele dane, s kratkim
dnevnim odmorom, na radnom mjestu
a bilo je i mnogo dana, kada su prozori
njegove radne sobe bili rasvjetljeni i
u rano jutro i do kasno u večer.


Na tajničkoj dužnoisti ing. Rudi Antoljak
organizira društveni rad, među ostalim
posebno »Šumarske četvrtke« te oproštaje
sa starom godinom, nastoji dati što
veći publicitet Savezu, povezati ga s terenskim
društvima i afirmirati ga, da ono
bude subjekt u rješavanju šumarske problematike.
Neumoran je u sakupljanju dokumenata,
arhivske građe, materijala i
knjiga, koji mogu poslužiti za prikaz razvoja
našega šumarstva i za izdavačku djelatnost.
Stolovi u njegovoj radnoj sobi
bili su puni takvog materijala i često puta
znao je naglasiti važnost te dokumentacije.


U predanom radu zaboravio je na sebe,
zaboravio je na činjenicu da radni vijek
čovjeka ima početak ali i svršetak, njegov
radni elan nije dopuštao da uživa plodove
svog dugogodišnjeg rada i da nekoliko
godina posveti sebi, svojoj obitelji, djeci
i unucima. Zaboravlja na uspjehe svoga
rada u Savezu, da spomenem samo povrat
struci cijele zgrade Šumarskog doma, i ne
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 81     <-- 81 -->        PDF

može se pomiriti s činjenicom odlaska s
dužnosti poslovnog tajnika, doživljava
podsvjesni stres, kojeg njegovo umorno tijelo
nije moglo izdržati. Kao neprozirna
zavjesa pada oblak na proživljene emocije,
na prohujali život da, konačno, zastre
i sadašnjost! Obnovljene pritajene boljetice,
usprkos pokušaja medicine, nisu mogle
biti savladane) te je, 19. veljače, prestalo
kucati njegovo plemenito srce, prestao
je jedan život ugrađen u povijest
šumarstva Hrvatske.


Došao je čas da se, duboko potreseni
njegovom smrću, zauvijek oprostimo od
našeg dragog Rudija izražavajući njegovoj
obitelji duboko saučešće sviju nas. Neka
mu je lahka hrvatska zemlja kao trajno
počivalište njegovog tijela!


A * *


Rudolf Antoijak rođen je 9. studenoga
1911. godine u Doboju, gdje je otac Nikola
bio u državnoj službi — carinski inspektor.
U Bosni, Sarajevu, polazi j osnovnu
školu a srednju, gimnaziju, u Vinkovcima
i u Zagrebu. Studij šumarstva završio je
na Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu 1935. godine.


Ispit za samostalno vođenje šumskog
gospodarstva, kraće stručni ispit, položio
je 1943. godine.


S izuzetkom 1933´34. godine, kada je za
nepunu godinu dana blizu 100 šumarskih
inžinjera postavljeno za činovničke pripravnike,
do mjesta se teško dolazilo. Stoga
je i Rudi Antoljaik nakon kraćeg rada
u Šumarskom i dohodarSkom uredu u
Lekeniku (posjed Thurn-Taxisa), od 1936.
godine do kraja 1938. godine zaposlen
u Jugoslavenskom atletskom savezu u Zagrebu.
U Šumarsku službu nastupa 1. veljače
1939. godine u Odsjeku za šumarstvo
Banske uprave Savske banovine u Zagrebu
i u Zagrebu, kasnije kod Banske vlasti Banovine
Hrvatske i Ministarstva šumarstva,
ostaje do 21. srpnja 1940. godine.


* Toje proveo tadanji ministar šuma i ruda Pavao
Matica (np. O. Piškorića).
Od tada pune dvije godine upravitelj je
Šumarije u Bosanskoj Krupi odakle je
premješten za šumarskog referenta Kotorskoj
oblasti u Jastrebarskom, gdje
nastupa dužnost 20. srpnja 1943. godine.
U Jastrebarskoim ne ostaje ni godinu dana,
jer 14. lipnja 1944. nastupa dužnost
u Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo u
Zagrebu. Nakon 12-dnevnog (od 1. do 12.
lipnja 1945.) rada u Narodnooslobodilačkom
odboru (NOO^u) Zagreb premješten
je Statističkom uredu Hrvatske u kojem
radi do 26. studenoga 1947. godine. Tada
je premješten u Ministarstvo šumarstva
NR Hrvatske u kojem ostaje do 31. V
1952. godine time, da je od 1. VI 1950.
do 31. V 1952. godine bio dodijeljen na
rad Šumarskom društvu, točnije Sekciji
šumarstva i drvne industrije Društva inženjera
i tehničara NR Hrvatske. Slijedi
godina dana rada u Institutu za drvnoindustrijska
istraživanja u Zagrebu, a 11.
svibnja 1953. godine prelazi u Projektni
biro šumarstva. U ovom Birou ostaje do


1. rujna 1956. godine kada prelazi u Građevno
poduzeće »Radnik« u Zagrebu i nakon
15 godina, 31. XII 1971., odlazi u mirovinu.
»Mirovanje« Rudi Antoljaka traje tek
tri mjeseca, jer s 1. travnja 1972. godine
nastupa dužnost poslovnog (tehničkog) tajnika,
u Savezu ITšDJ Hrvatske, koju dužnost
obavlja do kraja 1983. godine. Formalno
je, kao umirovljenik, s pola radnog
vremena, a u stvari i Više nego cijelo,
kako je naglašeno i nadgrobnim govorima.
Kako je na Plenumima Sekcije od


15. II 1948. te 15. III 1949. godine bio izabran
za tajnika II Jva. I tajnika inž. Branka
Manojlovića, a na Plenumu od 28. I
1950.godine za tajnika I, to je Rudi Antoijak
na toj dužnosti proveo ukupno oko
15 godina. Posebno je značajan drugi tajnički
period, period u kojem je, i njegovim
ustrajnim nastojanjima, Šumarski
dom u cijelosti pripao šumarima — šumarskoj
struci, te kada je pala 100-godišnjica
obnove rada Hrvatsko-slavonskog šumar


ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 82     <-- 82 -->        PDF

skog društva, osnovanog 30godina prije
ali s prekidom pod udarom Bachewog apsolutizma,
le lOO-godišnjica neprekidnog
izlaženja Šumarskog lista. Za proslavu
Antoljak je bio scenarist, režiser i organizator,
a kako je bila organizirana i izvršena
nalazimo dokumentaciju u Šumarskom
listu br. 6-7/1976. Dodajmo, da je
i naslovna stranica Šumarskog lista za tu,
pa i kasnija godišta njegova kreacija.


Prema podacima u »Stručnom kartonu
« iz 1948. godine, Antoljak se posebno
bavio propagandom šumarstva (1 god. i
5 mj.) i statistikom šumarstva (5 godina).
Također je u podnesku za Zavod za statistiku
Hrvatske naveo da je »napisao znatan
broj stručnih članaka u časopisima,
novinama i priručnicima, održao niz predavanja
na Radio stanici Zagreb, organizirao
1948. i 1949. paviljon, Šumarstvo i
drvna industrija FNRJ na zagrebačkom
velesajmu i si.« Najveći dio toga je objavljen
bez potpisa ta!ko, da za sada možemo
registrirati s područja propagande
samo članak »Propaganda šumarstva u
praiksi« (Šumarski list, 1940. br. 1.) i
»Spas naših šuma je ugljen« (zagrebačke
novine »Novosti«, 1941. br. 18.).


Antoljak je pokazivao posebnu naklonost
za statistiku, pa je želio i 1952. godine
opet nastaviti rad u Zavodu za statistiku.
Sa statistikom započeo je zapravo
1938. godine u Odjelu za šumarstvo Savske
banovine gdje je sređivao podatke
za»Statistiku šuma i šumske privrede za
1938. godine«, koju je, pod uredništvom
vrsnog šumara Ing. Teodora Španovića,


1940 godine izdalo Ministarstvo šuma i ruda
u Beogradu.


Smisao za dokumentaciju dokazuje
njegov prikaz »Zakon o vraćanju nacionaliziranog
dijela zgrade Šumarskog doma
u Zagrebu«, objavljenog u Šumarskom
listu 1977. godine. A takvog je karaktera
jednim dijelom j »Mala šumarska kronika
«, u kojoj je 1974/75. godine na 83 stranice
objavio 252 vijesti, crtica i zanimljivosti.
»Mala šumarska kronika «u šumarskoj
javnosti vrlo je povoljno primljena,
a nije nastavljena zbog priprema za navedene
proslave a jednom prekinutu nit
nije nastavio.


Kao voditelj Biroa za štampu i propagandu
Ministarstva šumarstva NR Hrvatske
(od 27. XI 1947. do 30. IV 1950. tj.
do njegove likvidacije) bavio se i uređivačkom
djelatnošću, od koje posebno navodimo
Mali šumarsko-tehnički priručnik,
koji je izašao 1949. godine u izdanju, tadanje,
Šumarske sekcije Društva inženjera
i tehničara NR Hrvatske. Sudjelovao
je i u uređivanju Šumarskog lista te bio
suurednik edicije »Povijesti šumarstva
Hrvatske 1846 — 1976 kroz stranice Šumarskog
lista«.


R. Antoljak bio je društveno aktivan i
kao student šumarstva, a 1934. godine dobio
je nagradu Jugoslavenskom šumarskog
udruženja obradivši natječajnu temu
»Šume i imena mjesta Jugoslavije«
(koja je ostala u rukopisu).
Savez društava inžinjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske