DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1986 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Ad 7


Utvrđujese visina članarine za 1986. godinu i to penzioneri i studenti sa
250,00 a 800,00 din za zaposlene članove Društva.


Ad 8


Zaključuje se, da će se slijedeća sjednica predsjedništva društva održati
čim se izvrši registracija društva i o tome dobije rješenje radi donošenja plana
rada i proračuna te organizacije podružnica.


Mr Lukić će na »Šumarskom četvrtku« dali izvještaj o »proslavi 125 godina
šumarske nastave u Hrvatskoj i 25-godišnjici samostalnosti Šumarskog fakulteta
u Zagrebu.


Kako je dnevni red završen, sjednica je zaključena u 18,15 sati.


Zapisničar:
Ing. E. Vilček. v. r.


VISOKO PRIZNANJE PROF DR MILANU ANDROICU


»Za više hrane i bolji životni okoliš« bio je moto »Jugoslavenskog savjetovanja
o primjeni pesticida«, koje je održano u Opatiji od 6. do 12. prosinca prošle,
1985. godine. Tom .prigodom prof, dr Mila n Androi ć primio je Povelju,
koju mu je za životno djelo na području zaštite šume dodijelilo Jugoslavensko
društvo za zaštitu bilja. Osim prof. Androića to visoko priznanje primili su i prof,
dr Josip Kišpatić, prof, dr Dragutin Luteršek te dr Stana Hočevar, fitopatolog
u Institutu za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti u Ljubljani.


PRVA NAGRADA ROMANU »FIJUMAKA« SREĆKA CUCULIĆA


Šumarima i značajnijim književnicima prošlosti (Kozarcu, Ćipiku, Petroviću-
Peciji, Matijaševiću) u naše vrijeme pridružuju se David Kabalin i Srećko Ouculić.
O Davidu Kabalin u u Šumarskom listu (br. 11—12/1982.) nalazi se osvrt
prigodom njegovog umirovljenja, a sada nekoliko riječi o Srećku C u c u1
i ć u. Povod ovoj bilješci je njegov roman »FIJUMANKA«, objavljen ove godine
u Rijeci a NAGRAĐEN prvom nagradom na natječaju »Fonda Drago Gervais«
1985. godine. Srećko Cuculić rođen je 1937. godine u Škrljevu a radi u »Transjugu
« u Rijeci. Romanu »Fijumanka« prethodila su dva romana 1 niz pripovijedaka.