DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 88     <-- 88 -->        PDF

1. Tri stolne lampe u iznosu od 10.490.— dinara
2. Tri ogledala u iznosu od 13.587.— dinara
.´i. Jedna kuta
13. Odobrava se pomoć DIT Zagreb za redovne aktivnosti u iznosu od 20.000.—
dinara.
14. Cijena grijanja velike dvorane dinara 1.100.—, male dvorane dinara 600.—.
Ivan Marićević, dipl. inž., v. r.


Zapisnik napisao


Predsjednik Predsjedništva:


dr Nikola Komlenović. v. r.


PRETPLATA NA ŠUMAKSKI LIST U 1986. GODINI
Pretplata za Šumarski list u 1986. godini iznosi:


— za redovne članove 900.— din.
— za studente, đake li umirovljenike 400.— din.
— za organizacije udruženog rada 7 150.— din.
— za inozemstvo — 40 USA dolara na dan fakturiranja.
Pretplata se uplaćuje na račun Saveza društava ITSDI Hrvatske kod SDK Zagreb
br. 30102-678-6249.