DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Dužnost je naše struke da odgovarajućim metodama i sredstvima pratimo što
se događa u našim šumama i da pravovremeno predlažemo efikasne mjere za očuvanje
šuma od odumiranja i lako doprinesemo očuvanju i stvaranju potrebnih
preduvjet za život šume i ljudi na našem podneblju. Na pokusnim plohama
utvrđeni su neki teški metali u neočekivanim količinama, a negativni utjeeaji
iz atmosfere više su izraženi u višim predjelima.


U toku izlaganja navedeno je više primjera o zabrinjavajućim pojavama
sušenja pojedinih vrsta drveća na većim kompleksima u našoj republici.
Nakon uvodnog izlaganja u raspravi su sudjelovali: dr N. Komlenović, inž.


O. Piškorić, dr Đ. Kovačić, inž. I. Maričević, inž. A. Mudrovčić, inž. S. Šarčević,
inž. T. Starčević i izrazili svoje zadovoljstvo na vrlo zanimljivom izlaganju
prof, dr B. Prpića. Svi prisutni na kraju prihvatili su prijedlog da se i u
okvirima naših Društava i Saveza prate i organiziraju posebne aktivnosti, koje
bi trebale doprinjeti pravovremenim poduzimanjem svih potrebnih mjera za
očuvanje nužnih funkcija šuma u zaštiti čovjekove okoline.
Ad 4


Kratki osvrt na primjenu Zakona o šumama.
AnteMudrovčić, dipl. inž. ukratko se osvrće na tokove sprovođenja (ne komentirajući
pojedine odredbe) Zakona. Ističe, da je formalno Zakon proveden u cijeloj republici,
ali da je ostalo dosta otvorenih pitanja, koja se moraju rješiti zbog ostvarivanja
funkcija u međusobnom povezivanju unutar organizacionih cjelina i između
njih. U većem broju RO nisu adekvatno regulirane nadležnosti samoupravnih i izvršnih
organa, pa i zbog toga se ne izgrađuju mogući racionalniji organizacijski
oblici i društveno-ekonomski odnosi. Ima dosta krupnih problema u vezi utvrđivanja
zajedničkog ukupnog proizvoda i prihoda, osobito na ve:im šumskogospodarskim
područjima. Čine se posebni napori u OUR i njihovim asocijacijama
u cilju utvrđivanja najpovoljnijih rješenja za konkretne uvjete.
Osnovne OUR za uzgoj i zaštitu kao i za eksploataciju uglavnom su osnovane
u okvirima općina.
Na nekim područjima RZ su dislocirane i njihov utjecaj na utvrđivanje i
ostvarivanje zajedničkih ciljeva ne zadovoljavaju.
Na kraju izlaganja Ing. Mudrovčić, između ostalog, predlaže:


— Kritički analizirati kako je primjenjen Zakon i stvarati uvjete za primjenu
racionalnijih rješenja;
— u radnim organizacijama osigurati razvojnu, plansku, za uređivanje i
druge funkcije u skladu s odredbama Zakona o šumama;
— društveno-ekonomske odnose uspostavljati u međuzavisnom odnosu OOUR-a;
— pristupiti organiziranom praćenju gospodarenja u privatnim šumama;
— financijska sredstva, koja se prikupljaju u SIZ-u šumarstva predstavljaju
značajan faktor za razvoj šumarstva u našoj republici i potrebno je stalno
raditi na izradi što k\´alitetnijih programa za ulaganje u šumarstvu po pojedinim
područjima.
U raspravi su sudjelovali dr Komlenović, dr Kovačić, inž. Sarćević i drugi
kritički se osvrnuli na određene pojave u primjeni.
Zaključeno je:


1. Prihvaća se informacija o primjeni Zakona o šumama i predložene aktivnosti.
83