DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 83     <-- 83 -->        PDF

guranje. Platni sistemi: načela i politika
plaća; raspodjela po radnom učinku, izvršenom
radu; službenici se plaćaju po
njihovu djelokrugu na temelju osobnih
kvaliteta po raznim kategorijama i tarii´anva
mjesečno po ocjeni komisije i određenim
donjim i gornjim granicama
(tzv. osnovna plaća koja iznosi oko 75%)
plus raspodjela dobitka poduzeća (prosječno
15%) plus premije prema uspješnosti
u izvršenju zadatka (5—10%) plus
nagrada (5—10°/«) ako se istaknu u radu;
radnici se plaćaju u načelu na temelju
radnih normi i osobnih osnovnih tarifa
(oko 60°/o radnika) te naprijed za službenike
navedenih dodataka; primjenjuju
se i drugi oblici plaćanja rada — sve to
prema kolektivnom ugovoru. Socijalna
politika u poduzeću: stara se za životni
standard radnika u okviru 32% na plaću
za rad. Produktivnost rada: u privređivanju
šumarstva utvrđuje se nepouzdano
pa su nužne dopunske analize i tumačenja;
u drvnoindustrijskom poduzeću je
slično.


10. Novčano gospodarstvo i knjigovodstvo.
Kontni plan po dekadnom sistemu.
Knjiženja i preknjižavanja. Zaključni računi.
Mehanizacija u knjigovodstvu (od
god. 1960. strojevi tipa ASCOTA u šumarijama).
Gospodarenje kapitalom. Kreditiranje.
Glavne svrhe: kontrola, analize,
popravljanje grešaka, racionalizacija
privređivanja. Usluge banaka: zadaci
prometa novca, kreditiranja, gospodarenja
devizama, izdavanja novca; djelovanje
na temelju pravnih propisa; promet
novca: u gotovu, posredstvom bankovnih
tiskanica, plaćanje javnog duga
putem banke. Fond obrtnih sredstava:
vlastiti i kreditirani; vlastiti pravnim
propisom određen u visini RO´-´/ci potrebe
, u šumskom gospodarenju izuzetno
100%» potrebe. Kreditiranje: ciljevi, sposobnost;
krediti za obrtna sredstva (srednjoročni
do 70%, ali obično kratkoročni).
Bankovni troškovi: kamate te posebne
pristojbe i provizije (za računovodstvo).


11. Primjena matematskih postupaka u
šumsko-drvnom privređivanju. Operativno
istraživanje. Linearno programiranje.
Mrežno planiranje. Računanje korelacija.
Računanje trenda.
U Literaturi navedeni su upotrebljeni
izvori na mađarskom, engleskom, njemačkom,
francuskom, švedskom, čehoslovačkom,
poljskom, ruskom i hrvatskosrpskom
jeziku (jedino knjiga prof, dr
Branko Kraljić, Ekonomski elementi proizvodnje
socijalističkog šumarstva, Zagreb
1952).


Abony Istvän
Budapest