DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 61     <-- 61 -->        PDF

XVIII SVJETSKI KONGRES 1UFRO


Republički organizacijski odbor SRH


Komisija za ekskurzije


SASTANAK VODITELJA EKSKURZIJA IUFRO
Zagreb. 21. siječnja 1986.


Posljednja redakcija Programa IUFRO ekskurzija obavljena je na sastanku u
Ljubljani 1. 8. 1985. Tom prilikom, pored ostalog, dogovoreno je i sljedeće:


1. Da predsjednik YU Komiteta za ekskurzije, ing. Miloš Jevtić. tijekom siječnja
1986. godine održi sastanak sa stručnim voditeljima IUFRO ekskurzija radi
usaglašavanja stavova oko izrade vodiča ekskurzija, pripreme terenskih objekata,
riješenja nekih financijskih problema, itd.
2. Da stručni voditelji ekskurzije broj 1 prof, dr B. Anko i dr N. Komlenović,
u zajednici s Odborom za pripreme Kongresa u Ljubljani, prirede vodič koji će
poslužiti kao ogledni primjerak za izradu vodiča preostalih ekskurzija.
3. Da sastanku sa stručnim voditeljima prisustvuje i predsjednik IUFRO-a
pro!´, dr D. Mlinšek i generalni sekretar Saveznog organizacijskog odbora ing H.
Dolinšek.
4. Da se sastanak u cilju sniženja troškova putovanja sa stručnim voditeljima
iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine održi u Zagrebu, a sa voditeljima
iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Vojvodine u Beogradu.
Sastanak u Zagrebu održan je 21. 1. 1986. godine. Sastanak je sazvao predsjednik
ROO SRH prof. dr. S. Tomanić, a dnevni red bio je:


1. Obavijesti
2. Pripreme ekskurzija
3. Pitanja i prijedlozi.
Sastanku su prisustovali:


— Predsjednik YU Komiteta za ekskurzije ing. M. Jevtić.
— Iz Slovenije: prof, dr D. Mlinšek. predsjednik IUFRO-a i ing. H, Dolinšek,
generalni sekretar SOO Jugoslavije.
— Iz Hrvatske: prof, dr M. Vidaković, prof, dr B. Prpić, prof, dr S. Bojanin.
prof, dr I. Mikloš, prof, dr A. Krstinić, doc. dr Đ. Butković, dr J. Gračan i dr
N. Komlenović.
— Iz Bosne i Hercegovine: prof, dr K. Pintarić, prof, dr M. Ušćuplić. prof,
dr Kulušić, prof, dr S. Izetbegovic, prof, dr Č. Burlica, prof, dr V. Lazarov, prof,
dr I Vukorep.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Pod 1. točkom prof, dr D. Mlinšek, prof, dr S. Tomanić i ing. M. Jevtić prisutne
su informirali u toku priprema predstojećeg Kongresa IUFRO u Jugoslaviji
u rujnu 1986. godine, što je do sada obavljeno i što još treba da se obavi u
preostalom kratkom vremenu do početka Kongresa.


Pod 2. točkom su stručni voditelji ekskurzija, koje se odvija na području
Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, informirali šta je urađeno i koji se
problemi javljaju u pripremama terenskih objekata i to:


— Dr N. Komlenović, za ekskurziju broj 1.
— Prof. dr B. Prpić za ekskurziju broj 2.
— Prof. dr S. Bojanin za ekskurziju broj 3.
— Prof. dr S. Vidaković za ekskurziju broj 4.
— Doc. dr Đ. Butković za ekskurziju broj 7.
— Prof. dr I. Mikloš za ekskurziju broj 10.
— Prof. dr S. Tomanić za ekskurziju broj 11.
— Prof, dr K. Pintarić za ekskurziju broj 12.
— Prof. dr M. Ušćupalić za ekskurziju broj 13.
— Dr J. Gračan za ekskurziju broj 18.
Nakon iznošenja brojnih neriješnih pitanja koja se pojavljuju, prvenstveno
financijskih, i duže rasprave u kojoj su učestovali gotovo svi prisutni dogovoreno
je:


— Materijale za izradu vodiča ekskurzija (scenario kratki tekstovi po punktovima,
adrese izlagača i dr.) treba prirediti i prevesti na engleski jezik do 28.
2. 1986. godine.
— Stručni voditelji će što prije iskalkulirati potrebne direktne troškove za
putovanja u vezi pripreme terenskih objekata i dostaviti ih predsjedniku Komisije
ili predsjedniku YU Komiteta.
— Sve pripreme objekata na terenu obaviti do 30. 6. 1986. godine, odnosno
prije godišnjih odmora.
— Tekstovi za ekskurzijske mape i postere prirediti također do 30. (i. 1986.
godine.
— Vodiči ekskurzija će se štampati u 100 primjeraka po ekskurziji.
— U svakoj Republici potrebno je formirati stručnu redakciju od 2—3 člana
za pregled napisanih tekstova.
— Nastojati da naši stručnjaci u znanstvenim i privrednim organizacijama uspostave
što bolji kontakt s učesnicima ekskurzija iz svijeta.
— Terenska izlaganja da budu kratka i na stranom jeziku, samo diskusije da
se prevode.
— Da se iz svih Republika Odboru za pripreme Kongresa u Ljubljani prijave
stručnjaci koji govore strane jezike u cilju njihovom uključivanja za vrijeme trajanja
Kongresa u Ljubljani.
— Sa stručnim voditeljima eksurzija održat će se na nivou Jugoslavije još
jedan sličan dogovorni sastanak.
Mr Stevo Orlić
Šumarski institut, Jastrebarsko