DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 31     <-- 31 -->        PDF

UDK 630´3
Sum. list CX (1986) 29


RAZVOJ MEHANIZACIJE, TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE RADA
U ISKORIŠĆAVANJU ŠUMA, U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU
»MOJICA BIRTA« U BJELOVARU


Božidar TOMlClC*


SAŽETAK. Autor prikazuje razvoj tehnologije i organizacije
rada. te uvođenje mehanizacije u iskorišćivanje šuma Šumskog
gospodarstva »Mojica Birta« Bjelovar u razdoblju od 1960. do 1984.
godine. Navodi mogućnost povećanja proizvodnosti i mehaniziranosti
radova u uvjetima promijenjene tehnologije i organizacije
rada.


Posebno je naglašeno uvođenje grupnog rada i uloga stručnih
kadrova na razvoju iskorišćivanja šuma, čime se jamči i realizacija
etata proreda i bolja opskrba industrijskih prerađivača i
potrošača sitnim industrijskim i ogrijevnim drvom.


UVOD I PROBLEMATIKA


Poznata je činjenica da se u našoj zemlji, ne iskorištavaju znatne količine
drvne mase, posebno one iz prorednih sječina. Prema nekim podacima
u šumama SRH-e ostaje neiskorišteno godišnje oko 1,500.000 m:1 sitnih sortimenata
i korisnih otpadaka. (2)


Razlozi takvog stanja proizlaze iz nedovoljne otvorenosti šuma, pomanjkanja
odgovarajuće tehnologije i tehnike u iskorišćivanju šuma, te neriješene
tehnologije industrijske prerade.


Sve do nedavna tehnika i tehnologija iskorišćivanja šuma, kao i industrijska
prerada, temeljena je na krupnoj tehničkoj oblovini.


Drvna masa, naročito ona sadržana u prostornim sortimentima, u posljednje
vrijeme postaje sve zanimljivija za domaće prerađivače. To je industrija
celuloze, ploča iverica, vlaknatica i lesonit ploča, drvene vune, ambalaže,
galanterije i drugo.


Količine za podmirenje prerađivača sve je teže pribaviti iz uvoza, što je
bila stalna praksa.
Industriji je u posljednjih nekoliko godina isporučeno 50"´/«, a isto toliko
i potrošačima ogrijevnog drva od ukupno proizvedenih sortimenata prostornog


* Mr Božidar
Tomičić, dipl. inž. šum.
referent za iskorišćivanje šuma
SG »Mojica Birta« Bjelovar
43000 Bjelovar
29