DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Kraljić , B.: »Novi prijedlog izračunavanje ekstradohodaka (rente) u šumarstvu
«, Šumarstvo i prerada drveta 1—3, 1984, Sarajevo, str. 3—29.


Kraljić , B.: »Odvajanje rente u šumarstvu na temelju obračunskih, naknadno
objektiviranih, kalkulacija pri sadašnjim uvjetima«. Savjetovanja I i II,
Mostar 25—26. maj 1984, ofset-tisak, te Šumarstvo i prerada drveta 10—12. 1984,
Sarajevo, str. 335—346.


Kraljić , B.: »Zajednički prihod i njegovo plansko i obračunsko raspoređivanje
u šumarsko-drvoprerađivačko-prometnom kompleksu«, Jugoslavensko
savjetovanje, Zbornik radova, Split 4. i 5. oktobra 1984, str. 185—196; Šumarstvo
i prerada drveta 7—9. 1985, Sarajevo, str. 263—274.


Kraljić , B.: »Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i
ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu«, disertacija god. 1985. odbranjena
na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, RADOVI broj 63 Šumarskog
instituta Jastrebarsko, Zagreb 1985, str. 1—342. Ofset-tisak. Obuhvaća:


I rad: »Pojam, karakteristike i nužnost šumskogospodarskog područja«,
str. 1—12 + 1—2 Summary
II rad: »Bitne značajke i mjesto osnovne organizacije udruženog rada u
šumarstvu«, str. 1—13 + 3—5 Summary
III rad: »Optimalna veličina šumskogospodarske organizacije«, str. 1—6


+ 6—7 Summary
IV rad: »Teritorijalna ili funkcionalna organizacija u šumarstvu?«, str.
1—19 + 8—10 Summary
V rad: »Razgraničenje i povezanost samoupravljanja i rukovođenja u
šumarskim organizacijama udruženog rada«, str. 1—14 + 11—12
Summary


VI rad: »Osnove usavršavanja kalkulacija troškova, odnosno ´cijena reprodukcije´,
glavnih proizvodnih OOUR-a u šumarstvu i preradi
drva«, str. 1—27 + 13 Summary


VII rad: »Da li su ukalkulirani osobni dohoci troškovi?«, str. 1—7 +
14 Summary


VIII rad: »Da li se povrat dugova, kamate na uzajmljena i vlastita poslovna
sredstva, programirani dijelovi dohotka namijenjeni fondovima
— mogu smatrati troškovima samoupravne organizacije?«,
str. 1—18 + Summary


IX rad: »Kritički osvrt na tzv. ´amortizaciju šuma´«, str. 1—16 + 16
Summary
X rad: »Biološko-reprodukciona vrijednost posječene drvne mase u šumarstvu
«, str. 1—25 + 17—18 Summary


XI rad: »Razgraničenje i kalkulacija jednostavne biološke godišnje reprodukcije
drva — sumarno i po jedinicama tečajnog drvnog
prirasta, odnosno godišnje sječne drvne mase«, str. 1—29 + 19
Summary


XII rad: »Usavršavanje kalkulacija u iskorišćivanju šuma«, str. 1—18 +
20—21 Summary
XIII rad: »Odvajanje ekstradohodaka, odnosno renta, u šumarstvu pri sadašnjim
uvjetima«, str. 1—25 + 22—24 Summary
XIV rad: »Kritički osvrt na odredbe Samoupravnog sporazuma o odvajanju
renta u šumarstvu«, str. 1—9 + 25—27 Summary
XV rad: »Raspoređivanje ostatka čistog dohotka osnovnih organizacija udruženog
rada u šumarstvu«, str. 1—20 + 28—30 Summary
XVI rad: »Bilanciranje u biološkoj reprodukciji drva«, str. 1—18 + 31—33
Summary
XVII rad: »Mjerila raspoređivanja zajedničkog prihoda u šumarsko-drvoprerađivačko-
prometnom kompleksu«, str. 1—15 + 34 Summary


Kraljić , B.: »Neke financijske posljedice nove organizacije šumarstva SH
Hrvatske«, Šumarski list 5—6, 1985, Zagreb, str. 211—218.