DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 26     <-- 26 -->        PDF

zajedničke i ostale potrebe te akumulacija — u razinama cijena materijala,
stranih usluga i tipičnih osnovnih sredstava, satnica po normasatu i radnom
satu, analogije prosječne profitne stope, tj. »naknade za privređivanje«, kake
smo to objasnili naprijed.


Pri tome utrošena sredstva obično se temelje na tehničkim normama za
građevinarstvo, odnosno na iskustvu, a to znači da se osnivaju naturalno na
planskoj razini.


U vezi sa svime što smo naveli pod toč. lc. — utvrđivanje rente u
OOUR-u šumskog građevinarstva (R;j) može se izvršiti po ovoj formuli:


Rg = Cg — CP , „ f c)


pri čemu:
Cg označuje faktične dinamičke cijene realizacije građevinskih usluga OO
UR-a građevinarstva;
CPg označuje kompletnu »cijenu proizvodnje«, Askalkuliranu za izgrađene
šumske prometnice i građevine, po normalnim razinama i faktičnim
cijenama a uz normalnu akumulaciju;
n indeks označuje isto kao na str. 15 ovog rada;
1 indeks označuje isto kao na str. 15 ovog rada.


II. Kada je šumarstvo udružilo rad i sredstva u šumarsko-drvoprerađivačko-
prometnu reprodukcijsku cjelinu, odnosno provelo tzv. funkcionalnu
organizaciju šumarstva (s obzirom na odredbe pod 17
i 18, član 19, 2. stavka) — raspoređivanje zajedničkog prihoda
treba se ostvariti na sve sudionike udruživanja kako smo to naprijed ukratko
objasnili, a opširnije u našem posebnom radu (9/XVII). Jedino pri OOUR-u
biološke reprodukcije drva treba uvažiti ovo ograničenje pri raspoređivanju
zajedničkog prihoda: tome OOUR-u mora se u svakom slučaju rasporediti minimalno
toliko sredstava da se u naturi 100°la ostvare planirane jednostavna
i proširena biološka reprodukcija šuma; to pak znači da se tom OOUR-u
biološke reprodukcije šuma treba rasporediti minimalno njegova, po faktičnim
cijenama rebalansirana, planska, tj. normalna, cijena koštanja (normalne razine).
Taj OOUR dakle ne smije snositi gubitak, jer tada ne bi mogao u potpunosti
izvršiti planiranu reprodukciju šuma, koje po Ustavu predstavljaju
»dobro od društvenog interesa«. Budući da je u tom OOUR-u slijedeće-godišnja
sječa u pravilu neovisna o ovogodišnje izvršenim radovima jednostavne
i proširene biološke reprodukcije šuma (jer je uvijek »omogućuje« drvna
zaliha svih šumskih sastojina), sve dotle dok se ne uvede višegodišnje periodično
bilanciranje uspjeha gospodarenja i u tom OOUR-u (usporedi naš rad 9
XVI), taj OOUR naime dobija svoje ukupne prihode — neovisno o faktičnom
naturalnom obujmu svojih radova na biološkoj reprodukciji šuma. Svi drugi
OOUR-i, naprotiv, mogu ostvarivati svoje ukupne prihode samo na temelju
svojih proizvedenih proizvoda, jer im nije moguće vršiti »virmane« osnovnih
sredstava u istovrsna obrtna sredstva (gotovu proizvodnju, odnosno realizaciju).
Zbog navedenih specifičnosti djelatnosti OOUR-a biološke reprodukcije
šuma, koja je ne samo »od osobitog društvenog interesa« (Zakon o šumama
SRH, (18, član 3)) nego i sama proizvodi »dobra od osobita društvena inte


24