DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 25     <-- 25 -->        PDF

To planiranje, odnosno obračun, temelji se na predvidivim, odnosno faktičnim,
cijenama realizacije i elemenata bezrentovne »cijene proizvodnje (reprodukcije
«, koja se treba temeljiti na normalnim vremenima, propisanim dozvoljenim
tarifama po normasatu i radnom satu, te normalnoj akumulaciji
iskorišćivanja šuma — dakle, potpuno jednako kako smo to naveli za OOUR
biološke reprodukcije šuma. Jedino ovdje u poslovna sredstva ne uzima se


i vrijednost (šumskog tla i) šumskih sastojina (drvnih zaliha u osovnom
stanju) već vrijednosti šumskih prometnica kojih je investitor OOUR iskorišćivanja
šuma, i to sve dotle dok su te šumske prometnice društvenog vlasništva
u posjedu tj. dio »imovine« OOUR-a za iskorišćivanje šuma.


U šumskom gospodarenju iz razloga uzgoja i zaštite ili uređivanja šuma


— za sječu se određuju i one šumske sastojine koje uzrokuju za jeftinije
Sortimente pa i ukupnu sječnu drvnu masu negativne planske financijske rezultate.
Ti rezultati se lakše financiraju iz godišnje akumulacije (pa i godišnjih
renta) nego li unutar svakog tromjesečja. Dapače, ako je u jednom tromjesečju
planski financijski rezultat negativan zbog uzgojno-zaštitno-uređivačkih
razloga, to šumarstvu neće nitko naknaditi, a ipak u slijedećem
tromjesečju oduzet će mu se dio objektivnog ekstradohotka, odnosno blokirati
za ulaganje u investicije, eventualna izgospodarena šumska renta. To pokazuje
da je odredba Zakona o šumama o odvajanju šumske rente tromjesečno
(18, član 70) pri takvim slučajevima za šumarstvo vrlo neprikladna.
U vezi sa svime što smo naveli pod toč. lb. — utvrđivanje rente u OO
UR-u iskorišćivanja šuma (Rj) može se izvršiti po ovoj formuli:


Ri = Ci — (CPi + CPp)n, b)


pri čemu:


Cj označuje isti kao na str. 15 ovog rada;
CP, označuje kompletnu »cijenu proizvodnje« iskalkuliranu za djelatnost
iskorišćivanje šuma, po normalnim razinama i faktičnim cijenama a
uz normalnu akumulaciju;
CP,, označuje »cijenu proizvodnje« izgradnje šumskih prometnica i drugih
građevina, koju financira OOUR iskorišćivanja šuma, a bez troškova
materijala i usluga eventualno prenesenih od strane OOUR-a iskorišćivanja
šuma; u tom smislu krnja CPp iskalkulirana je po normalnim


razinama i faktičnim cijenama;
n indeks označuje isto kao na str. 15 ovog rada;
f indeks označuje isto kao na str. 15 ovog rada.


1c. Obično se za izgradnju stalnih šumskih prometnica i drugih potrebnih
šumarstvu građevina osniva poseban OOUR šumskog građevinarstva.


Taj OOUR ostvaruje realizaciju, u pravilu dobijajući odnosne investicije
OOUR-a iskorišćivanja šuma, u visini planske »cijene proizvodnje (reprodukcije)
« svoje usluge. Može biti ugovoreno da se ta cijena naknadno periodski
korigira u vezi s inflacijom na temelju periodskih »situacija«.


Od tako dobijenog ukupnog prihoda odbiju se normalne bezrentovne »cijene
proizvodnje (reprodukcije)« gradnje: utrošena sredstva, obveze za opće,


23