DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 24     <-- 24 -->        PDF

budući da utvrđivanje oba navedena pokazatelja nije zasad u našim uvjetima
lako provedivo, zbog eventualnih pritisaka i neobjektivne ocjene koeficijenta
ks , u našoj studiji (9, XIII rad) naveli smo razloge mogućnosti trenutačnog
odustajanja od primjene tih dvaju pokazatelja (k^ i K,,,,) pri odvajanju
dijela dohotka zbog izuzetnih pogodnosti u privređivanju.


Ako OOUR biološke reprodukcije (uzgoja i zaštite) šuma obuhvaća šume
koje nisu prikladne za trajn o šumsko gospodarenje, može se dogoditi da
su njegovi troškovi previsoki a prihodi premali (u slučaju prevladavanja mladih
šumskih sastojina), odnosno da su njegovi troškovi preniski a prihodi previsoki
(u slučaju prevladavanja starih šumskih sastojina) — u usporedbi s
naknadama za uzgoj i zaštitu šuma koje dobija od OOUR-a iskorišćivanja šuma
i dr. prema odredbama Zakona o šumama (18, član 66—69), i to i u
slučaju da su te odredbe u prosjeku ispravne.


U vezi sa svime što smo naveli pod toč. la. — utvrđivanje rente u OO
UR-u biološke reprodukcije šuma (Rhr) može se izvršiti po ovoj formuli:


Rl„. = (Nj,,,. + Nphr) ~ (CPjbr + CP,,,,,-+ CPpBbr)nf a)


pri čemu:
N označuje naknade za biološku reprodukciju šuma,
CP označuje kompletne iskalkulirane »cijene proizvodnje«,
ep označuje »cijene proizvodnje« iskalkulirane za izgradnju šumskih prometnica
o kojima ovisi ostvarivanje proširene biološke reprodukcije
šuma (u smislu 18, član 68, 4. stavka), ali bez materijala i internih
usluga biološke reprodukcije šuma istog OOUR-a,
br indeks označuje »biološku reprodukciju šuma«,
jbr indeks označuje »jednostavnu biološku reprodukciju šuma«,
pbr indeks označuje »proširenu biološku reprodukciju šuma«,
ppbr indeks označuje »prometnice proširene biološke reprodukcije šuma (u
smislu 18, član 68, 4. stavka)«,
n indeks ima isto značenje kao na str. 15 formule XII ovog rada,
f indeks ima isto značenje kao na str. 15 formule XII ovog rada,


I b. U OOUR-u iskorišćivanja šuma realizacij u predstavljaju tržišne
cijene posječenog i prodanog drva u obliku proizvoda iskorišćivanja šuma.
Budući da su to tržišne cijene po faktičnim nivoima, na tu realizaciju utječu
sve promjene cijena pa i inflacija.


Od te realizacije treba odbiti bezrentovnu »cijenu proizvodnje (reprodukcije)
« koja se odnosi na naknade izdate za financiranje jednostavne i proširene
biološke reprodukcije šuma, ostala utrošena sredstva i obveze (za opće,
zajedničke i ostale potrebe) te normalnu akumulaciju iskorišćivanja šuma,
eventualno povećanu odnosno smanjenu u slučaju primjene »koeficijenta subjektivnog
iskorištenja ks« »objektivno-planskog kapaciteta Kop«. Ta utrošena
sredstva sadrže i internu normalnu, odnosno objektivno plansku, »cijenu
proizvodnje (reprodukcije)« izgradnje stalnih šumskih prometnica, koje OOUR
iskorišćivanja šuma mora financirati kao uvjet rentabilnog iskorišćivanja šuma.


22