DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 23     <-- 23 -->        PDF

mog godišnjeg planiranja, a to znači prije primjene novih planskih godišnjih
investicija (time se radni kolektivi šumarstva direktno stimuliraju, putem
planskog sniženja troškova uslijed novih investicija, za nabavku i uvođenje
mehanizacije u šumarstvo (koje još uvijek ima prenizak stupanj mehanizacije));
pri tome za radove koji se plaćaju po radnom vremenu treba biti
samoupravno dogovorena nešto niža tarifa po radnom satu (stopom sniženja tarife
po normasatu), koja se primjenjuje objektivno po iskustvu, odnosno objektivno
planski; uz to treba dodati osobne dohotke za normalni minuli rad;
sve dotle dok nisu dogovorene navedene normalne tarife po stupnjevima teškoća
i složenosti rada (primjenom određenih koeficijenata na tarifu za kategoriju
I za uvjetnog radnika) u svrhu odvajanja dijela dohotka zbog izuzetno
pogodnih uvjeta, u tu svrhu uzimat će se razine osobnih dohodaka koje su
dozvoljene odnosnim zakonskim i dogovorenim propisima;


pri planiranju predviđaju se takvi osobni dohoci, a pri definitivnom
njihovom obračunavanju, uz disciplinirano poštivanje zakonskih i dogovorenih
propisa, uzimaju se faktički osobni dohoci na temelju realizacije, tj. rezultata
rada (proizvoda i usluga);


— zbog utvrđivanja normalne akumulacije na ovim osnovama:
na temelju faktičnih vrijednosti šumskih sastojina, odnosno njihovih
drvnih masa, te tipičnih poslovnih sredstava:


na temelju »analogije prosječne profitne stope«, odnosno »prosječne stope
naknade za privređivanje«; ona se treba utvrditi u visini prosjeka Republike
za njezinu privredu ali bez poljoprivrede, šumarstva i sličnih djelatnosti
kojima je glavno sredstvo proizvodnje (prirodno ograničeno) zemljište (13);
u »doba mira« kada je šumarstvo uzimalo u obzir i »vrijednost« šumskog
zemljišta, računalo se sa 3% godišnje, a mi smo dokazali ako se uzima samo
vrijednost šumskih sastojina, odnosno drva, da bi to iznosilo tada kao u prosjeku
čitave privrede oko 4°/o (usporedi našu studiju 9, XIII rad); ako se
uzme u obzir da je inflacija priznata udruženom radu ne samo putem njegove
realizacije nego i njegovih troškova i akumulacije (bezrentovne »cijene proizvodnje
(reprodukcije))«, uz slobodne cijene, procjenjujemo da 3°/c, odnosno
4%, nisu baš preniski postoci, a primjereni su prosječnoj godišnjoj stopi prirasta
vrijednosti drvne zalihe u šumi;


— odnosno zbog eventualnog korigiranja normalne akumulacije u vezi
s većim ili manjim subjektivnim iskorištenjem objektivno-planskog kapaciteta:


ako se želi pritom voditi posebnog računa o »koeficijentu subjektivnog
iskorištenja ks« »objektivno-planskog kapaciteta K0I>«


tada se taj K01, utvrđuje u društvenom dogovoru, vodeći računa o konkretnim
odnosima proizvođača (drvne) sirovine i njezinih prerađivača te
prometa i potreba zemlje (to više dolazi u obzir pri utvrđivanju objektivno-
planskog kapaciteta npr. pri preradi drva, koja je u nas obično znatno prekapacitirana
s obzirom na realno raspoloživu (domaću) drvnu sirovinu), a


tada se taj k5 utvrđuje putem koeficijenta, u kojem brojnik označuje vrijednost
realizacije ostvarene i subjektivnom vještinom, umješnošću i zalaganjem,
a nazivnik označuje vrijednost objektivno-planskog kapaciteta (Kop)
(pritom treba izuzeti utjecaj neplaniranih drugačijih objektivnih uvjeta proizvodnje)
;