DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 22     <-- 22 -->        PDF

luga. Pored toga oni se temelje i na bezrentovnim takvim krnjim cijenama
proizvodnje, deduktivno iskalkuliranim polazeći od svjetskih pa i domaćih tržišnih
cijena finalnih proizvoda reprodukcijske cjeline (14).


S obzirom na novouvedenu tzv. funkcionalnu organizaciju šumarstva i
druge nove propise novog Zakona o šumama SR Hrvatske, u ovom radu osvjetlit
ćemo odnosnu problematiku OOUR-a za biološku reprodukciju kao
posebnog sudionika udruživanja u reprodukcijsku cjelinu.


OBRADA


Ia. U OOUR-u biološke reprodukcije šuma mogli bi razraditi odvajanje
dijela dohotka zbog izuzetno pogodnih uvjeta posebn o za jednostavnu i
posebn o za proširenu biološku reprodukciju šuma. Međutim, članom 66.
Zakona o šumama SR Hrvatske (18) određeno je da se ostatak neutrošenih
sredstava namijenjenih jednostavnoj reprodukciji šuma mora namijeniti proširenoj
reprodukciji šuma. Stoga moramo i mi odvajanje tog dijela dohotka
izvršiti zajedn o za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma.


Prema tome, OOUR biološke reprodukcije šuma za svoje proizvode i
općedruštvene koristi za obje navedene reprodukcije zajedn o dobija zakonom
propisane naknade kao svoju ukupnu realizaciju . Ta realizacija
ovisi o razinama tržišnih cijena proizvoda iskorišćivanja šuma i drugih kofinancijera
proširene biološke reprodukcije, prema tome i o inflaciji, tj.
stupnju devalvacije dinara. Potonje je preveliko da bi povišenje utrošenih
sredstava i obveza udruženom radu mogla regresirati država (društvo), pa
gubitke supstancije s njome u vezi treba »probaviti« sam udruženi rad podizanjem
proizvodnosti svog rada i povećanjem obujma društveno korisne proizvodnje
(proizvoda, usluga, općedruštvenih koristi).


Od te realizacije treba odbiti bezrentovne »cijene proizvodnje (reprodukcije)
« koje se odnose na sve radove jednostavne i proširene biološke reprodukcije
šuma te eventualne izgradnje šumskih prometnica o kojima ovisi ostvarenje
programa proširene biološke reprodukcije šuma (18, član 68, stavka 4) —
planirane na temelju dobijenih novčanih naknada i propisa šumskouređajnih
elaborata (osnova, programa i si.), odobrenih od društva. To planiranje
financijski pak se temelji:


— na faktičnim nabavnim cijenama materijala, koji se temelje na normativima
utvrđenim tehničkim normiranjem, odnosno objektivno po iskustvu,
odnosno objektivno planski; na faktičnim nabavnim cijenama stranih usluga,
tipičnih osnovnih sredstava (u svrhu izračunavanja njihove amortizacije) i
drvnih zaliha u osovnom stanju te ugovorenih i propisanih obveza za opće,
zajedničke i ostale potrebe; pri planiranju pak uzimaju se te buduće faktične
obračunske cijene u njihovim predvidivim iznosima;
— na samoupravnim dogovorom normiranoj, odnosno dozvoljenoj tarifi
po normasatu uvjetnog radnika pri definiranim kategorijama teškoća i složenosti
rada, koja se primjenjuje na normalna vremena, utvrđena tehničkim
normiranjem, odnosno objektivno po iskustvu, odnosno objektivno planski,
odnosno u šumarstvu plansko-objektivno (1, 3, 4, 6, 7, 9) tj. na temelju planskih
troškova koji odgovaraju osnovnim sredstvima prisutnim u trenutku sa20